Thứ năm 18/07/2024 18:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nhiều dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh “vướng” khi thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

16:15 | 11/10/2023

(Xây dựng) - Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Văn bản số 139/2023/CV-HoREA kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Bộ Xây dựng, đề nghị sửa đổi điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư và quy định pháp luật có liên quan.

Nhiều dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh “vướng” khi thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư
HoREA cho rằng, cần thiết phải khẩn trương sửa đổi điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP để phù hợp với điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho tất cả các địa phương (ảnh: T/L).

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho biết, trong quá trình xem xét, quyết định "chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư" đối với dự án nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội thì Thành phố Hồ Chí Minh đã bị "vướng" do quy định tại điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, dù đã có Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc thù.

Vì vậy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 235/UBND-ĐT ngày 19/1/2023 xin ý kiến của Bộ KH&ĐT để được hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc này. Tuy nhiên, ngày 18/5/2023, Bộ KH&ĐT có Văn bản 3710/BKHĐT-PTHTĐT trả lời UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo HoREA, Bộ KH&ĐT đã chưa trả lời đúng theo văn bản của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và cũng chưa đưa ra giải pháp để giải quyết vướng mắc về quy định nội dung thẩm định đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch đô thị.

Vướng mắc này cũng là vướng mắc chung của tất cả các địa phương, chứ không chỉ riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, để UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác thực hiện thủ tục "chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư" theo quy định pháp luật về đầu tư.

Chủ tịch HoREA cho rằng, Văn bản 3710 của Bộ KH&ĐT cũng không đồng bộ, thống nhất với một số văn bản có liên quan của Bộ KH&ĐT như Tờ trình 2699/TTr-BKHĐT ngày 9/4/2023 của Bộ trình Chính phủ "Về việc dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ".

Văn bản này cũng không đồng bộ với Tờ trình 236/TTr-CP ngày 17/05/2023 của Chính phủ trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ".

Đồng thời, Văn bản 3710 của Bộ KH&ĐT "đề nghị lấy ý kiến Bộ Xây dựng nhưng trước đó, Bộ Xây dựng đã có Văn bản 449/BXD-PC ngày 13/2/2023 gửi Bộ KH&ĐT về việc "Góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ".

Bên cạnh đó, Điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP chưa phù hợp với yêu cầu hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư 2020 về đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch đô thị.

Luật Đầu tư 2020 không quy định rõ sự phù hợp với quy hoạch đô thị ở cấp độ nào, do có 3 cấp độ quy hoạch là: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; Quy hoạch chung.

Do vậy, điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đã quy định chi tiết sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch đô thị cả 3 cấp độ là không hợp lý và không phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể…

Ngoài ra, Điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP cũng chưa phân biệt 2 trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư…

Do đó, HoREA cho rằng, rất cần thiết phải khẩn trương sửa đổi điểm c khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP để phù hợp với điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội để tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho tất cả các địa phương.

Đồng thời, cần sửa đổi quy định liên quan tại Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Linh Đan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load