Thứ hai 15/07/2024 18:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ngành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn nỗ lực chuyển đổi số

18:26 | 09/10/2023

(Xây dựng) – Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, mang ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hiện nay. Sở đã chủ động thực hiện công tác chuyển đổi số tại đơn vị với mục tiêu hướng đến phát triển bền vững ngành Xây dựng.

Ngành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn nỗ lực chuyển đổi số
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn sẽ nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần phát triển ngành Xây dựng hiệu quả và bền vững.

Chủ động cập nhật thông tin, số liệu

Thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

Theo đó, Sở Xây dựng đã nhanh chóng ban hành văn bản chỉ đạo như Kế hoạch số 59/KH-SXD ngày 21/10/2022 về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023; Kế hoạch số 24/KH-SXD ngày 27/2/2023 của Sở Xây dựng về rà soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2023.

Về việc phát triển chính quyền số, Sở đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT – iOffice. Hệ thống đã đáp ứng được cơ bản đầy đủ công tác giải quyết, xử lý và lưu trữ công việc của Sở trên hệ thống phần mềm. Số lượng văn bản đi là 3.181, văn bản đến là 12.900 được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Hiện nay, cổng/trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ https://soxd.langson.gov.vn duy trì hoạt động ổn định. Tính đến tháng 9/2023, số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành được cập nhật trên trang là 200, số lượng tin, bài là 32. Trang thông tin luôn được Sở điều chỉnh, nâng cấp, đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin, các văn bản chỉ đạo điều hành thuộc lĩnh vực của ngành Xây dựng.

Sở cũng đã tiến hành sử dụng chữ ký số, đã cấp 3 chữ ký số cho tổ chức và 17 chữ ký số cho cá nhân. Hiện đơn vị đã ứng dụng hiệu quả chữ ký số được cấp, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết trong việc bảo đảm xác thực và bảo mật thông tin. Các văn bản điện tử gửi đi được thực hiện ký số, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tiết kiệm chi phí, tạo môi trường làm việc hiện đại, góp phần tích cực trong cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công việc.

Về tình hình sử dụng thư điện tử công vụ, tổng số hòm thư công vụ được cấp tại Sở là 48 tài khoản, trong đó sử dụng khoảng 20 tài khoản. Về công tác triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thực tế tại đơn vị là 482 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ đều được Sở tiếp nhận và giải quyết đầy đủ trên Hệ thống thông tin.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn vẫn thường xuyên cập nhập số liệu ngành lên 2 phần mềm do Bộ Xây dựng cung cấp gồm: Phần mềm báo cáo thống kê Bộ Xây dựng (http://thongke.xaydung.gov.vn) và Phần mềm thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam - Bộ Xây dựng (http://quyhoach.xaydung.gov.vn). Điều này sẽ góp phần giúp các đơn vị có liên quan có cơ sở tham khảo, tiếp cận thông tin về ngành tại tỉnh Lạng Sơn hiệu quả hơn.

Ngoài ra, trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, Sở đã tăng cường phổ biến, tuyên truyền, phối hợp đào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức tại Sở; tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin; cử công chức tham gia một số lớp chuyên sâu về an toàn thông tin.

Ngành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn nỗ lực chuyển đổi số
Tăng cường phát triển nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả chuyển đổi số.

Đảm bảo an toàn trên môi trường điện tử

Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã luôn chủ động, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên môi trường điện tử. Đối với công tác soạn thảo và lưu trữ văn bản mật, Sở đã bố trí 1 máy tính, máy in không kết nối mạng để phục vụ công tác soạn thảo văn bản mật và đã đăng ký Công an tỉnh trang bị 1 ổ cứng ngoài phục vụ lưu trữ văn bản mật. Các máy tính được kết nối mạng nội bộ (LAN) và được kết nối Internet đều được cài phần mềm diệt vi rút để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin (Các phần mềm: Bkav, CMC, kaspersky).

Việc phát triển hạ tầng số cũng đã được Sở thực hiện với tổng số máy tính tại cơ quan, đơn vị là 52 máy, 51 máy đã được kết nối Internet (trừ 1 máy tính soạn thảo, lưu trữ văn bản mật; 1 máy cập nhập hồ sơ đảng viên), 40 máy đã được cài đặt phần mềm diệt virus.

Nhìn chung, các mục tiêu, nhiệm vụ được đưa ra theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 của Sở Xây dựng đã được triển khai, thực hiện. Sở đã có sự đầu tư cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiến hành mua sắm, sửa chữa các thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ cho công việc.

Về công tác phát triển kinh tế số, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 247/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch đề ra cụ thể như cập nhập Trang thông tin điện tử Sở; rà soát các hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và của bộ; triển khai phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, triển khai số hóa TTHC.

Ông Nguyễn Sỹ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, về chuyển đổi số tại Sở đã có nhiều thuận lợi. Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo, quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các văn bản triển khai của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là công tác phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp khó khăn như công chức được giao nhiệm vụ về công tác công nghệ thông tin của Sở còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, chưa tham mưu tốt trong việc nâng cao chất lượng hoạt động về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số của đơn vị.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn sẽ nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết, xử lý công việc và trong công tác chuyển đổi số. Tỉnh sẽ huy động các nguồn kinh phí để nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Sở, mua sắm các phần mềm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; mua sắm, nâng cấp máy vi tính, thiết bị kỹ thuật; cập nhật, nâng cấp các phần mềm chuyên ngành phục vụ nhiệm vụ công tác đáp ứng yêu cầu công tác chuyển đổi số; tiếp tục cập nhập dữ liệu lên cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn - ông Tân cho biết thêm.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load