Thứ bảy 04/02/2023 19:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lai Châu: Đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí Nông thôn mới phù hợp với khả năng của địa phương

16:04 | 28/11/2022

(Xây dựng) – Tại tỉnh Lai Châu, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay đã tạo nên một diện mạo tươi mới, đầy khởi sắc cho các xã trên địa bàn. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ nét. Cùng với đó, bản sắc văn hoá đồng bào các dân tộc được bảo tồn và phát huy, an ninh trật tự được giữ vững.

Lai Châu: Đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí Nông thôn mới phù hợp với khả năng của địa phương
UBND tỉnh Lai Châu đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí Nông thôn mới phù hợp với khả năng của địa phương.

Ngay từ đầu năm 2022, Ban chỉ đạo tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo, tổ chức hội nghị quán triệt và bàn các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành để triển khai thực hiện. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tăng cường kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, công tác giải ngân kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Kết quả theo Bộ tiêu chí mới của quốc gia về Nông thôn mới, tỉnh Lai Châu ước đạt bình quân 12,5 tiêu chí/xã; Số xã đạt 19 tiêu chí 39 xã; Số xã đạt 10-14 tiêu chí 15 xã; Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí 40 xã. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.254 tỷ đồng.

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp” là chủ đề được UBND tỉnh Lai Châu bám sát thực hiện năm 2022, tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển và bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ước đạt 51.869ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 225.000 tấn, vượt kế hoạch 1.500 tấn. Tổng diện tích cây chè ước đạt 9.447ha, trong đó diện tích trồng mới ước đạt 607ha, vượt kế hoạch 22ha; sản lượng chè búp tươi ước đạt 48.000 tấn, bằng 100% kế hoạch, tăng 4.000 tấn so với năm trước, đặc biệt trà cổ thụ đã được chế biến thành các sản phẩm cao cấp, có 4 sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi trà quốc tế Paris 2022 (giải Đồng và giải Ấn tượng thế giới). Về chăn nuôi: Công tác phát triển chăn nuôi được chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên tại các địa phương như công tác tái đàn, phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng... Tốc độ tăng đàn gia súc đạt 5%, sản lượng thịt hơi các loại đạt 17.500 tấn, tăng 600 tấn so với năm 2021. Đặc biệt, nhiều xã đã hình thành các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao, bền vững.

Về giao thông, 98,6% thôn, bản có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi, đạt kế hoạch; 96,2% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, đạt kế hoạch; 88,5% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt kế hoạch; 97% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, đạt kế hoạch; 99,7% trường học, 94,2% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố, đạt kế hoạch.

Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 theo kế hoạch. Tổ chức thành công các kỳ thi, hội thi, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo an toàn, khách quan, đúng quy chế, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,23%, tăng 0,37 điểm% so với năm 2021. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện, ước hết năm 2022 toàn tỉnh có 192 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 57,8%, vượt 1,5 điểm% so với kế hoạch, tăng 1,2 điểm% so với năm 2021.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục quan tâm và triển khai có hiệu quả. Tổ chức thành công Tuần du lịch - văn hóa Lai Châu năm 2022. Chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt cao. Triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh được quan tâm, dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát.

Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án Nông thôn mới gắn với du lịch. Ban hành Bộ tiêu chí về xã Nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai lập quy hoạch xây dựng Nông thôn mới. Duy trì các xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đồng thời tập trung chỉ đạo nâng cao tiêu chí bình quân/xã. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 ước đạt 8,96%, vượt kế hoạch (kế hoạch 7,7%), trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%; công nghiệp và xây dựng tăng 13,2%; dịch vụ tăng 6,0%. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 8,96%, vượt kế hoạch (kế hoạch 7,7%); GDP bình quân đầu người 48,3 triệu đồng, vượt kế hoạch (kế hoạch 47,9 triệu đồng).

Lai Châu: Đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí Nông thôn mới phù hợp với khả năng của địa phương
Sản phẩm OCOP.

Chương trình OCOP đã được cả hệ thống chính trị trong tỉnh vào cuộc, tạo động lực, sức lan tỏa lớn trong cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh. Thông qua công tác tuyên truyền, quảng bá người dân và du khách đã tìm hiểu, lựa chọn sử dụng một số sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu. Qua khảo sát đánh giá sơ bộ, doanh số sau khi được công nhận OCOP của các chủ thể có sản phẩm tăng trưởng bình quân trên 10%, đặc biệt có những đơn vị tăng doanh số trên 20%, như: Hợp tác xã Xây dựng Thanh Xuân, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư, Hộ sản xuất kinh doanh Đèo Thị Sớp, Hộ kinh doanh Huy Cương, Gan A Súa… Kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP : Đợt 1 đã đánh giá được tổng 18 sản phẩm, trong đó có 1 sản phẩm 4 sao, 17 sản phẩm 3 sao. Dự kiến đăng ký đánh giá đợt 2 là 43 sản phẩm.

Mục tiêu thực hiện kế hoạch năm 2023, tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao hiệu quả thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh tạo động lực phát triển. Trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch; cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng đa giá trị, sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng Nông thôn mới, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng dân số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân.

Nguyễn Dương

Theo

Cùng chuyên mục
 • Thái Nguyên: Định Hóa quyết tâm về đích nông thôn mới theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội

  (Xây dựng) - Tại chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với tỉnh Thái Nguyên vào tháng 11/2021, Chủ tịch Quốc hội đã có ý kiến chỉ đạo về xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2023. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Định Hóa phấn đấu quyết tâm về đích đúng kế hoạch.

 • Bà Rịa - Vũng Tàu: “áo mới” đón xuân

  (Xây dựng) - Là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước đã hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới (NTM). Đến nay, đã có 100% các xã đạt chuẩn NTM. Không dừng lại ở đó, tỉnh đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, nhằm giúp bộ mặt nông thôn được nâng tầm hơn nữa.

 • Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, sau khi được Chính phủ bổ sung, phần lớn các địa phương hiện nay đều khó đạt nhiều tiêu chí. Tỉnh Vĩnh Phúc cần có giải pháp căn cơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai theo đúng lộ trình.

 • Thuỷ Nguyên (Hải Phòng): Nhân dân xã Chính Mỹ tích cực hiến đất làm đường xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) - Nhằm đẩy mạnh tiến trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, nhân dân xã Chính Mỹ - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đã rất tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động mở đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất.

 • Hà Tĩnh: Ngành Xây dựng phối hợp hỗ trợ gần 250 triệu đồng cho xã đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Sáng 8/1, Sở Xây dựng và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác đỡ đầu, tài trợ Nông thôn mới và trao tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại thôn Thượng Sơn, xã Điền Mỹ, Hương Khê.

 • Xã Thái Hòa, Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  (Xây dựng) - Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân trong xã, sau 2 năm phấn đấu xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Thái Hòa vinh dự đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, diện mạo nông thôn của xã đã có nhiều đổi mới tích cực, ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Xem thêm
 • Xã Võ Ninh, Quảng Ninh: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) - Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình được công nhận xã NTM nâng cao vào cuối năm 2020. Trên tinh thần lạc quan này, xã tiếp tục hiện thực hóa giấc mơ xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025.

  19:29 | 03/01/2023
 • Nghệ An: Công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao năm 2022

  (Xây dựng) - Chiều 28/12, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh để thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

  08:36 | 29/12/2022
 • Nam Định: Kết quả Chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) - Sau những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020, là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước về đích NTM, tỉnh Nam Định xác định giai đoạn 2021 - 2025 tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và Chương trình OCOP.

  10:56 | 28/12/2022
 • Thanh Hóa: “Bức tranh quê” tươi sắc từ phong trào xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Kết thúc năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng với sự nỗ lực, đồng thuận và quyết tâm, mặc dù còn chưa được như kỳ vọng, nhưng Thanh Hóa đã đạt được những thành quả đáng khích lệ trong chương trình xây dựng Nông thôn mới, tạo nền tảng vững chắc cho thời gian tiếp theo.

  16:55 | 22/12/2022
 • Nghệ An: Xã Long Xá chung sức, đồng lòng quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022

  (Xây dựng) - Năm 2020, xã Long Xá được sáp nhập từ xã Hưng Long và Hưng Xá và đến tháng 8/2022, Long Xá đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới, đây là tiền đề để địa phương tiếp tục triển khai xây dựng Long Xá trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.

  10:23 | 21/12/2022
 • Vĩnh Phúc: Đồng Cương nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Năm 2016, xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Năm 2021, thôn Cổ Tích đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy kết quả đạt được, xã Đồng Cương đang tập trung huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu là 1 trong 5 xã của huyện cán đích Nông thôn mới nâng cao năm 2022.

  21:40 | 20/12/2022
 • Quỳnh Lưu (Nghệ An): Khởi sắc từ chương trình xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhất là Đề án 08-ĐA/HU của Huyện ủy Quỳnh Lưu về phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, Quỳnh Lưu đã bứt phá thành công về đích Nông thôn mới năm 2020. Nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân mà Quỳnh Lưu đang chuyển mình mạnh mẽ, diện mạo nông thôn như được khoác trên mình “chiếc áo” mới.

  16:27 | 20/12/2022
 • Triệu Phong (Quảng Trị): Lấy chất lượng cuộc sống người dân làm thước đo xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) – Từ độc canh cây lúa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng hóa lĩnh vực, lấy nông nghiệp, công nghiệp, phát triển rừng kinh tế, dịch vụ thương mại làm trọng… giờ đây, diện mạo nông nghiệp, nông thôn huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang hơn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ chương trình xây dựng Nông thôn mới.

  16:19 | 20/12/2022
 • Thái Nguyên: Nâng cao tiêu chí sử dụng nước sạch trong xây dựng Nông thôn mới

  (Xây dựng) - Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 có 98% dân số nông thôn (tăng 3% so hiện nay) được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; góp phần quan trọng cải thiện và nâng cao đời sống người dân nông thôn.

  11:47 | 20/12/2022
 • Nam Định có xã đầu tiên đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) – Ngày 18/12, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu…

  10:59 | 20/12/2022
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load