Thứ bảy 20/07/2024 09:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh Hòa: Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

09:10 | 19/06/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 8/3/2024 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Khánh Hòa: Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Theo đó, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện quy định, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững như: Nghiên cứu, rà soát, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về lâm nghiệp bảo đảm đáp ứng được yêu cầu quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phát huy được tiềm năng, lợi thế của rừng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh của địa phương.

Cùng với đó, ưu tiên đào tạo những ngành, nghề phục vụ cho nhu cầu của thị trường lao động ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản; đẩy mạnh việc giao rừng, cho thuê rừng, bảo đảm toàn bộ diện tích rừng và đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được giao, cho thuê đến từng chủ rừng cụ thể.

Có cơ chế phù hợp, khả thi trong việc giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý gắn với phát triển các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động bảo vệ, phát triển rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; bố trí ngân sách phù hợp, đảm bảo cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; hoàn thiện hệ thống hạ tầng về lâm nghiệp, chính sách đặc thù để thu hút, giữ chân người lao động…

Đồng thời, cần đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Triển khai có hiệu quả quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, định hướng phát triển lâm nghiệp; sắp xếp tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lâm nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chủ động, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về lâm nghiệp.

Tùng Quân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load