Thứ năm 02/02/2023 15:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh Hòa: Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

07:51 | 22/04/2020

(Xây dựng) - Ngày 21/4/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa có Thông báo số 161/TB-UBND về việc kết luận dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

khanh hoa du thao quy che hoat dong cua hoi dong tham dinh gia dat tinh
Khánh Hòa dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

Tại trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 17/4/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính (thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh) báo cáo dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo và đại diện văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài chính và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng kết luận như sau: Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành tại cuộc họp, trong đó lưu ý bổ sung điều chỉnh thời gian họp căn cứ lịch họp của UBND tỉnh. Sở Tài chính sắp xếp lịch họp cho tuần tiếp theo và có giấy mời các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất dự họp.

Ngoài ra, nghiên cứu quy định tại Thông tư 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/06/2016 để quy định trách nhiệm của Hội đồng thẩm định giá đất và các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, thống nhất nội dung với các sở, ngành trước, trình UBND tỉnh trước ngày 24/4/2020 để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trước khi thông qua.

Phạm Trung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load