Chủ nhật 05/07/2020 15:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kết quả triển khai xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương

11:18 | 23/04/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình và kết quả triển khai xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, rà soát, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 và Quyết định số 4269/QĐ-BCĐĐANCT ngày 14/11/2017:Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp các bộ; cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc xử lý, sử dụng thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất; vật liệu xây dựng (VLXD) và sử dụng trong các công trình xây dựng.

Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 3314/BXD-VLXD ngày 28/12/2018 về việc hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất VLXD và trong công trình xây dựng (văn bản này thay cho việc ban hành thông tư hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất VLXD và trong công trình xây dựng).

Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp các bộ, cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật quy định việc xử lý, sử dụng thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất VLXD và sử dụng trong các công trình xây dựng:Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến sử dụng thạch cao PG như sau: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1183:2017 Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng ban hành kèm theo Quyết định số 936/QĐ-BKHCN ngày 27/4/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Các hướng dẫn kỹ thuật, định mức đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng, dự kiến ban hành trong thời gian tới: Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thạch cao tái chế làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao thông thường; Định mức công tác làm tường thạch cao, trần thạch cao, vách thạch cao sử dụng tấm thạch cao nhân tạo sản xuất từ vật liệu thạch cao phế thải.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan có liên quan xem xét, cho ý kiến giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn/Tổng Cty đối với những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động chung:

Bộ Xây dựng thường xuyên hướng dẫn và cho ý kiến kịp thời về các kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn/Tổng Cty đối với những nội dung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Rà soát, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao tại Thông báo số 385/TB-VPCP ngày 2/10/2018: Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Tư pháp góp ý dự thảo báo cáo rà soát tồn tại, vướng mắc pháp lý các hợp đồng EPC, quyết toán và xử lý tài sản của dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương (Văn bản số 44/BXD-KTXD ngày 27/3/2019).

Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Công Thương góp ý dự thảo báo cáo đề xuất tiêu chí, quy trình và thủ tục đưa dự án, doanh nghiệp ra khỏi Danh sách 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương (Văn bản số 09A/BXD-HĐXD ngày 14/1/2019).

Như vậy so với nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg, Quyết định số 4269/QĐ-BCĐĐANCT và Thông báo số 385/TB-VPCP, Bộ Xây dựng đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu và kịp thời.

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load