Chủ nhật 28/05/2023 07:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hướng dẫn đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng

11:45 | 18/01/2021

(Xây dựng) - Ông Nguyễn Duy Thiết có câu hỏi liên quan đến vấn đề hướng dẫn đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng, gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhờ hướng dẫn giải đáp.

huong dan danh gia ho so du thau qua mang
Ảnh minh họa.

Nội dung câu hỏi như sau: Theo Ông Nguyễn Duy Thiết: Trong Bảng tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (mẫu 03 webform trên hệ thống) của E-HSMT có yêu cầu hợp đồng tương tự cụ thể như sau: “Hợp đồng tương tự của nhà thầu trong vòng 3 năm trở lại đây: Tính từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm đóng thầu (thời điểm đóng thầu ngày 20/10/2020)”.

Tuy nhiên Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT có yêu cầu về hợp đồng tương tự như sau: “Kinh nghiệm hợp đồng tương tự của nhà thầu trong vòng 3 năm gần đây (2017, 2018, 2019)”.

Vì nội dung yêu cầu chi tiết về hợp đồng tại 2 mục trên là như nhau, theo đó nhà thầu có đề xuất 1 hợp đồng được thực hiện trong năm 2020 và hoàn thành trước thời điểm đóng thầu. Ông Thiết hỏi, hợp đồng của nhà thầu có được xem xét để đánh giá năng lực kinh nghiệm không?

Hồ sơ mời thầu có yêu cầu về nhân sự chủ chốt như sau: “Nhân sự có chứng chỉ hạng bậc 3/7 trở lên”. Vậy, hồ sơ dự thầu của nhà thầu có đề xuất nhân sự có bằng đại học chyên ngành cơ khí thì có đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu không?

Hồ sơ mời thầu có yêu cầu kinh nghiệm nhân sự chủ chốt như sau: “≥ 3 năm (tính tổng thời gian thực hiện công việc)”. Theo đó, hồ sơ dự thầu đề xuất nhân sự kèm bảng kê khai lý lịch thực hiện công việc liên quan lớn hơn 36 tháng. Hợp đồng lao động có thời gian làm việc thực tế tại Công ty lớn hơn 36 tháng tính đến thời điểm đóng thầu. Tuy nhiên bằng cấp liên quan của nhân sự chưa đến 36 tháng tính đến thời điểm đấu thầu (cụ thể chứng chỉ hàn cấp tháng 11/2017 - thời điểm đóng thầu là tháng 10/2020). Vậy, trong trường hợp này nhân sự của nhà thầu có đáp ứng đủ 3 năm kinh nghiệm không?

Hồ sơ mời thầu có có yêu cầu về nhân sự chủ chốt như sau: “1 nhân sự vị trí A và 1 nhân sự vị trí B”. Theo hồ sơ dự thầu nhà thầu có đề xuất nhân sự 1 bố trí vị trí A, nhân sự 2 và nhân sự 3 (nhân sự 3 dự phòng cho nhân sự 2) bố trí vị trí B. Tuy nhiên, nhân sự 1 không đạt yêu cầu tại ví trí A. Ông Thiết hỏi, trong quá trình làm rõ nhân sự nhà thầu có thể đề xuất điều chuyển nhân sự 3 sang vị trí A không (trường hợp này nhân sự 3 đáp ứng yêu cầu vị trí A)?

Hồ sơ mời thầu có yêu cầu về nhân sự chủ chốt như sau: “Yêu cầu nhân sự tốt nghiệp đại học chuyên ngành mạng máy tính”. Theo đó nhân sự nhà thầu đề xuất có bằng tốt nghiệp đại học ngành đào tạo là công nghệ thông tin và có chuyên ngành mạng máy tính (trên bằng đại học chỉ thể hiện ngành đào tạo là công nghệ thông tin không thể hiện chuyên ngành mạng máy tính. Trên bảng điểm có xác nhận của trường thì có thể hiện chuyên ngành mạng máy tính). Vậy, nhà thầu nộp bằng tốt nghiệp và bảng điểm trong hồ sơ dự thầu thì có đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Việc lập E-HSMT căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và theo hướng dẫn tại mẫu hồ sơ mời thầu tương ứng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Việc đánh giá E-HSDT (trong đó có nội dung nhân sự, hợp đồng tương tự) thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trường hợp nhân sự có trình độ chuyên môn không thấp hơn yêu cầu ghi trong E-HSMT thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Ngoài ra, thông tin ghi trên văn bằng, chứng chỉ đào tạo (ngành, chuyên ngành) thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Hạ Nhiên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load