Thứ ba 03/10/2023 11:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thế nào?

08:05 | 02/06/2023

(Xây dựng) - Công ty bà Nguyễn Thu Trang (Hà Nội) có 100% vốn đầu tư nước ngoài, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 1/4/2020, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 22/12/2020.

Hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thế nào?
Theo Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư.

Ngày 11/8/2022, công ty bà Trang đã đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nội dung "Thông tin nhà đầu tư, tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư và mục tiêu hoạt động" và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 3 ngày 29/8/2022.

Ngày 16/9/2022, công ty đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nội dung "Tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án", được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 4 ngày 30/9/2022.

Ngày 7/10/2022, công ty bà Trang phát hiện nội dung "Tiến độ thực hiện dự án", là thông tin mà công ty không đề nghị điều chỉnh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần 3, lần 4 bị sai so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần 2 và thực tế hoạt động của công ty theo ghi nhận tại báo cáo tài chính năm 2020.

Bà Trang tham khảo Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và hiểu rằng Nghị định không quy định về thời hạn nộp hồ sơ hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời thông tin "Tiến độ thực hiện dự án" trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không phải là một nội dung mà công ty bà đã đề nghị điều chỉnh nên công ty có thể đề nghị hiệu đính thông tin.

Bà Trang hỏi, cách hiểu như trên có đúng không? Trong trường hợp này, công ty bà có thể làm hồ sơ đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

Theo đó, việc hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện theo quy định nêu trên.

Thảo Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load