Chủ nhật 28/05/2023 07:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

HĐND tỉnh Hòa Bình tăng cường giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất trồng lúa

16:30 | 23/03/2021

(Xây dựng) – Theo báo cáo, hiện tổng số dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các nghị quyết HĐND tỉnh Hòa Bình là 996 dự án, diện tích thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất lúa là 1.478,85ha. Với thực tế này, HĐND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh, tăng cường giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất trồng lúa trong những năm tới.

hdnd tinh hoa binh tang cuong gia m sa t tinh hinh quan ly su dung dat trong lua
Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình tổ chức giám sát tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, sử dụng đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh (Ảnh: T/L).

Theo tìm hiểu được biết, hiện Hoà Bình có 81 dự án triển khai thực hiện với tổng diện tích đã thu hồi chuyển mục đích sử dụng là 120,86/1.478,85ha. Tính đến ngày 30/12/2021, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 1.048,24/26.307ha (đạt 4,6%). Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 714,79/30.966ha (đạt 2,3%).

Trên thực tế, những khó khăn, bất cập trong công tác thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất thực hiện các dự án là do các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các nhà đầu tư tổng hợp, gửi danh mục các dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, trong đó có nhiều dự án thiếu căn cứ pháp lý, thiếu căn cứ về nguồn vốn đầu tư. Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có quy định cụ thể về hồ sơ dự án đưa vào danh mục thu hồi đất trồng lúa để thực hiện thủ tục trình HĐND tỉnh thông qua. Một số dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư nhưng chậm thực hiện thủ tục để triển khai đầu tư dự án.

Thời gian tới, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, thống nhất lại số liệu trong báo cáo; làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn cũng như giải pháp khắc phục, đặc biệt làm rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cơ quan quản lý Nhà nước. Giao các Ban của HĐND tỉnh khảo sát, giám sát việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất lúa để kịp thời nắm bắt thông tin, có đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục rà soát lại và cương quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ.

Mai Thu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load