Thứ ba 09/08/2022 21:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Mời gọi đầu tư xây dựng Khu đô thị mới 2.700 tỷ đồng

15:50 | 17/02/2021

(Xây dựng) – Đầu năm 2021, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký Quyết định số 227/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bán tỉnh Hậu Giang đối với dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh”, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.700 tỷ đồng.

hau giang moi goi dau tu xay dung khu do thi moi 2700 ty dong
Thành phố Vị Thanh nơi tỉnh Hậu Giang đang mời gọi đầu tư xây dựng Khu đô thị mới với tổng vốn đầu tư khoảng 2.700 tỷ đồng.

Quyết định số 227/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với dự án: Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh.

Dự án Khu đô thị mới tại khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh. Mục tiêu đầu tư là xây dựng Khu đô thị mới phù hợp với các điều kiện phát triển của địa phương trong tình hình mới, đảm bảo các chức năng về môi trường sống tiện nghi, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn và đồng bộ, đấu nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,... tái định cư tại chỗ cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; xây dựng khu đô thị mới văn minh, tiện nghi hiện đại và ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo môi trường sống tiện nghi và hiện đại, làm tiền đề cho tiến trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thành phố Vị Thanh.

Khu đô thị mới khu vực 4, phường V được thực hiện theo hướng hiện đại, hài hòa với tổng thể chung của toàn thành phố và phát triển một cách đồng bộ, bền vững, là một trong số các dự án góp phần từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II của thành phố Vị Thanh và cũng là tiền đề nâng cấp đô thị trong thời gian tới.

Là cơ sở để quản lý và sử dụng đất đai, quản lý dự án đầu tư xây dựng theo định hướng quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết được duyệt. Quy mô đầu tư dự kiến khoảng 27,66ha. Với tổng mức đầu tư: 2.700.000.000.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm tỷ đồng), trong đó: Tổng chi phí thực hiện dự án (Không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 2.510.000.000.000 đồng (Hai nghìn năm trăm mười tỷ đồng); Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng).

Hình thức thực hiện là Nhà nước thu hồi đất, nhà đầu tư ứng tiền giải phóng mặt bằng. Vốn đầu tư là vốn tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động khác theo quy định pháp luật.

Thời gian thực hiện dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2021 - 2026 hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng hoàn thiện mặt ngoài của block nhà và xây dựng phần thô bên trong.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị mời gọi nhà đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ. Thời hạn nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án được công bố thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hình thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. UBND tỉnh Hậu Giang đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ. Đồng thời, giao Giám đốc các Sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load