Thứ tư 01/12/2021 19:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Hỗ trợ 30 tỷ đồng cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

19:51 | 18/07/2021

(Xây dựng) – Vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo Kế hoạch này, sẽ có khoảng 20.000 người lao động gặp khó khăn được hỗ trợ với tổng kinh phí 30 tỷ đồng.

hau giang ho tro 30 ty dong cho nguoi lao dong khong co giao ket hop dong lao dong gap kho khan do dai dich covid 19
Phiên chợ 0 đồng cho người bán vé số, phụ nữ, công nhân khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Hậu Giang, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (người lao động tự do), bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Thời điểm mất việc làm có thu nhập thấp hơn 1.300.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị và 1.000.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn. Cư trú hợp pháp tại địa phương: có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc có giấy xác nhận đăng ký tạm trú, lưu trú của cơ quan Công an cấp xã.

Làm công việc thường xuyên mang lại thu nhập chính để nuôi sống bản thân, gia đình, thuộc một trong các nghề: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Mua bán phế liệu lưu động; Bốc vác tại các chợ; Vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ; Lái xe honda ôm; Bán lẻ vé số lưu động (bán vé số dạo); Tự làm hoặc làm việc tại các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống; cắt, uốn tóc. Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần. Dự kiến tổng số đối tượng hỗ trợ khoảng 20.000 người, tổng kinh phí 30 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện sẽ có điều chỉnh theo tình hình thực tế của diễn biến dịch bệnh Covid-19. Nguồn kinh phí do ngân sách sách Nhà nước đảm bảo và nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Riêng kinh phí hỗ trợ đối tượng là người bán lẻ vé số lưu động (bán vé số dạo) chi từ nguồn kinh phí hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang. Thời gian áp dụng đến ngày 31/12/2021.

Mục đích là triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tự do giảm bớt khó khăn, đảm bảo đời sống cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Kế hoạch yêu cầu bảo đảm sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành có liên quan trong thực hiện chính sách; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách.

Đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Việc chi hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại khoản 7, khoản 8 Mục II

Nghị quyết số 68/NQ-CP) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Kế hoạch hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện là: Người lao động gửi Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Kế hoạch) và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đến UBND cấp xã.

Trong 03 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách (theo mẫu số 02) người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ bằng hình thức phù hợp; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện.

Trong 02 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định gửi Tờ trình và danh sách (theo mẫu số 03) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ (theo mẫu số 04) và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 02 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quy định về triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến toàn thể người dân trên địa bàn quản lý. Tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ đối tượng theo quy định tại Kế hoạch này và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với đối tượng phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành có liên quan, các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện, đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân hoặc gây khó khăn cho các đối tượng.

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, trong đó phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp thực hiện tốt việc giám sát quá trình lập danh sách, tiếp nhận hồ sơ đến quá trình chi trả trực tiếp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn căn cứ quy định, thành lập Tổ thẩm định hồ sơ các đối tượng theo thẩm quyền phân cấp (cơ cấu thành phần: UBND, Mặt trận Tổ quốc cấp xã, công chức phụ trách lĩnh vực liên quan đến đối tượng, các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng ấp, khu vực…), đảm bảo quá trình xác định đối tượng, thẩm định hồ sơ chặt chẽ, công khai đúng quy định.

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu về việc đảm bảo kinh phí thực hiện hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thành lập Tổ chi trả, cấp phát tiền cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load