Thứ ba 31/01/2023 13:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Tập trung hoàn thành quyết toán các dự án theo thời hạn quy định

10:51 | 10/01/2022

(Xây dựng) – UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị thực hiện việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

hai phong tap trung hoan thanh quyet toan cac du an theo thoi han quy dinh
Tập trung hoàn thành quyết toán các dự án theo thời hạn quy định.

Theo đó, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 01/01/2022 chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét xử lý dứt điểm theo quy định. Đối với những dự án sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có thay đổi về cơ cấu tổ chức như sáp nhập hoặc giải thể thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc phải thực hiện công tác quyết toán.

UBND thành phố Hải Phòng nêu rõ, kết quả thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể được phân công theo dõi, thực hiện công tác quyết toán, phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra, cơ quan phê duyệt quyết toán.

UBND thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình; công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thông báo cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án; không để nhà thầu có vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tham gia đấu thầu dự án, gói thầu mới...

Sở Tài chính chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc công khai danh sách các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán do UBND thành phố quyết định đầu tư lên Cổng Thông tin điện tử thành phố. UBND các quận, huyện công khai danh sách các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán đối với các dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư lên Cổng Thông tin điện tử các quận, huyện. UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, các quận, huyện, các Ban quản lý dự án tập trung chỉ đạo để hoàn thành công tác quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng thời hạn quy định.

Hải Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load