Thứ bảy 28/01/2023 11:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025

22:18 | 22/03/2022

(Xây dựng) - Ngày 22/3, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng họp bàn Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Trong đó, có mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% số xã (137 xã) đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu…

hai phong phan dau 100 so xa dat chuan xa nong thon moi kieu mau vao nam 2025
Quang cảnh cuộc họp.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tính đến nay, Hải Phòng đã có 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 22/137 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao. 1/7 huyện đã được công nhận đạt chuẩn huyện Nông thôn mới, 4/7 huyện được đoàn thẩm định Trung ương thẩm định, đang báo cáo Hội đồng thẩm định Trung ương họp xét, công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; 2/7 huyện hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Về xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2020, thành phố Hải Phòng lựa chọn 8 xã xây dựng thí điểm Nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng kế hoạch vốn ngân sách thành phố Hải Phòng hỗ trợ xây dựng đường giao thông, điện chiếu sáng, môi trường tại 8 xã là 1.083,79 tỷ đồng để triển khai xây dựng 201 công trình. Các địa phương vận động trên 4,7 nghìn hộ dân hiến tặng trên 125,7 nghìn m2 đất đầu tư các công trình Nông thôn mới kiểu mẫu, giải toả vật kiến trúc của trên 4,3 nghìn hộ dân với tổng kinh phí hỗ trợ vật kiến trúc là gần 162 nghìn tỷ đồng. Đến nay, các công trình đều hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định. Riêng đối với Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới theo quy định của Trung ương, có nhiều tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng không quy định hoặc có tính chất tương đồng dẫn đến tình trạng khi các xã hoàn thành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu nhưng có nhiều chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới không có căn cứ để rà soát, đánh giá.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ, cho ý kiến về một số nội dung trọng tâm, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch BND thành phố Hải Phòng đề nghị, Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng xem xét, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở tiêu chí xây dựng không thấp hơn của Trung ương. Các Sở, ngành, địa phương rà soát, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, đề xuất các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới.

Về xây dựng Nông thôn mới cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng “Đề án xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ báo cáo UBND thành phố Hải Phòng trình HĐND thành phố Hải Phòng thông qua vào Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Các địa phương phối hợp với các ngành triển khai thực hiện hiệu quả 35 xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; các thành viên trong Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao giúp cho Ban Chỉ đạo triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra trong năm.

Trong năm 2021, thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu tại 14 xã. Thực hiện kế hoạch xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu tại 14 xã, tính đến ngày 11/3/2022, có 49/49 công trình triển khai thi công, 18/49 công trình hoàn thành (đạt 37%). Khối lượng thi công chung toàn thành phố đạt trung bình khoảng 80%... Năm 2022, thành phố Hải Phòng phấn đấu xây dựng thành công 35 xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 10/12/2021, HĐND thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, 100% số xã (137 xã) đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu…

Đăng Hùng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load