Thứ năm 06/10/2022 04:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Dương: Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với những gói thầu, dự án quy mô lớn, phức tạp

09:49 | 28/07/2022

(Xây dựng) - Đây là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương trong Chỉ thị số 29 ban hành ngày 26/7 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý các cấp chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đấu thầu, đấu giá.

hai duong tap trung thanh tra kiem tra doi voi nhung goi thau du an quy mo lon phuc tap
Đấu giá quyền sử dụng đất là một trong nhiều nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm tra (Ảnh minh họa).

Thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị chưa nắm chắc các quy định của pháp luật dẫn đến chưa thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục trong hoạt động đấu thầu; trong một số gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng còn tình trạng chỉ có một nhà thầu tham gia, tính cạnh tranh chưa cao; thời gian lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư của một số gói thầu, dự án còn kéo dài; việc giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu ở cấp xã có việc còn chưa thỏa đáng, dẫn đến kiến nghị kéo dài.

Công tác xác định giá, thẩm định giá, quy định bảng giá đất của tỉnh có lúc còn chưa sát với giá thực tế trên thị trường; việc tuân thủ pháp luật về đấu giá tài sản của một số tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên chưa nghiêm túc trong hoạt động hành nghề đấu giá; cơ chế giám sát và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động đấu thầu, đấu giá chưa được chặt chẽ; còn để xảy ra sai phạm trong đấu thầu đối với một số gói thầu mua sắm vật tư y tế trong thời gian qua.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do một số chính sách pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá còn bất cập, chưa thống nhất, chồng chéo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền chưa được quan tâm đúng mức. Còn có trường hợp chủ đầu tư lựa chọn các đơn vị tư vấn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm, giao phó toàn bộ công việc cho đơn vị tư vấn dẫn đến vi phạm trong đấu thầu.

Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng chỉ rõ công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh chưa chặt chẽ. Trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Một số cán bộ, công chức làm công tác đấu thầu, đấu giá chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu trách nhiệm trong công vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu, đấu giá trên cơ sở gắn trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao tính chủ động, quyết liệt, thực hiện tốt tinh thần 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, đảm bảo tính công khai, minh bạch; chủ động và thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa các sai phạm.

Thực hiện đầy đủ việc đăng tải thông tin công khai về đấu thầu, đấu giá theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đấu thầu qua mạng theo yêu cầu của Chính phủ; nghiên cứu, xây dựng trang thông tin điện tử để tổ chức đấu thầu, đấu giá trực tuyến trên mạng; nghiêm cấm việc can thiệp mang tính định hướng, đưa ra các tiêu chí đánh giá có tính chất cục bộ, đặt thêm yêu cầu, điều kiện tạo lợi thế cho một hoặc một số cá nhân hoặc tổ chức tham giá đấu thầu, đấu giá gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, đấu giá; tạo điều kiện cho cá nhân hoặc tổ chức tham gia đấu thầu được giải trình, làm rõ trong quá trình đấu thầu; nghiêm cấm các hành vi thông thầu, gian lận, cản trở, tiết lộ thông tin… theo quy định của pháp luật.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan hoạt động đấu thầu, đấu giá.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ: Cơ quan thanh tra chủ động nắm tình hình để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đấu thầu, đấu giá; tập trung thanh tra, kiểm tra đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, những gói thầu, dự án quy mô lớn, phức tạp, gói thầu không nằm trong hạn mức nhưng áp dụng chỉ định thầu hoặc gói thầu có phát sinh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi nhận được đề nghị hoặc khi phát hiện dấu hiệu vi phạm thông qua đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người dũng cảm tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, nghiêm cấm và xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load