Thứ sáu 24/09/2021 13:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Dương: Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Xây dựng

10:03 | 09/09/2021

(Xây dựng) - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương vừa ký Thông báo số 58/TB-SXD ngày 06/9/2021 về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Xây dựng.

hai duong phan cong nhiem vu cua lanh dao so xay dung
Sở Xây dựng Hải Dương (Nguồn: Internet).

Theo đó, Sở Xây dựng Hải Dương thông báo phân công nhiệm vụ công tác của các đồng chí Lãnh đạo Sở như sau:

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc: Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, điều hành, phụ trách chung tất cả các lĩnh vực công tác của cơ quan. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; Quy hoạch xây dựng; Phát triển đô thị; Thanh tra xây dựng; Là chủ tài khoản cơ quan; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Cơ quan Sở Xây dựng. Tham gia thành viên Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Văn phòng; Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị; Thanh tra; Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đồng chí Phạm Văn Phượng - Phó Giám đốc: Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác: Nội vụ, nội chính cơ quan; Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; Quản lý năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức; Phê duyệt công văn đến. Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Cơ quan Sở Xây dựng. Tham gia thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng khi được phân công.

Phụ trách và chỉ đạo công tác của đơn vị: Chi cục Giám định xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hải - Phó Giám đốc: Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác: Quản lý về nhà ở, công sở, thị trường bất động sản; Vật liệu xây dựng; Quản lý định mức, đơn giá xây dựng công trình; Giải phóng mặt bằng; Công bố giá vật liệu xây dựng; Công bố chỉ số giá xây dựng; Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Tham gia Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh. Tham gia Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Cơ quan Sở Xây dựng. Trưởng ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.

Phụ trách và chỉ đạo công tác của đơn vị: Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Đồng chí Tăng Bá Bay - Phó Giám đốc: Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác: Tài chính cơ quan; Cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng; Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, hồ sơ thiết kế theo phân cấp; Cấp phép xây dựng; Hạ tầng kỹ thuật; Xác định chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án khu dân cư, đô thị; Quản lý chất lượng công trình xây dựng; An toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; Quản lý điều kiện hoạt động xây dựng của cá nhân. Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Cơ quan Sở Xây dựng. Trưởng Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan sở.

Phụ trách và chỉ đạo công tác của đơn vị: Phòng Quản lý xây dựng và hạ tầng kỹ thuật.

Lãnh đạo Sở Xây dựng thực hiện chỉ đạo, điều hành theo đúng các quy chế đã ban hành. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng, chủ động phối hợp công tác, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc được phân công. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết, Phó Giám đốc phải trực tiếp báo cáo Giám đốc để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thông báo số 51/TB-SXD ngày 11/8/2020 của Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Xây dựng.

Hà Khánh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load