Thứ ba 28/11/2023 17:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hai Bà Trưng (Hà Nội): Dẫn đầu xu hướng số hóa trong xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật, từng bước triển khai đô thị thông minh

15:35 | 13/11/2022

(Xây dựng) – Triển khai công nghệ thông tin, số hóa vào nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đang là xu thế mới trong thời đại hiện nay. Đây là nền móng quan trọng để cung cấp cho công tác quản lý đô thị cái nhìn tổng quan, định hướng phát triển phù hợp với thực tiễn. Nắm bắt xu hướng trên, UBND quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng lập đề án và kế hoạch thiết lập nền tảng dữ số hóa trong công tác quản lý. Trở thành quận đầu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp phục vụ quản lý, từng bước triển khai đô thị thông minh toàn diện và hiệu quả.

Hai Bà Trưng (Hà Nội): Dẫn đầu xu hướng số hóa trong xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật, từng bước triển khai đô thị thông minh
Quận Hai Bà Trưng tiên phong đưa xu hướng số hóa trong xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật.

Trong nhiều năm qua, công tác quản lý và thu thập dữ liệu về hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa được quan tâm thực hiện, vì vậy chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu trong việc quản lý và bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp. Ngoài ra, việc quản lý đang cơ bản chỉ là thủ tục hành chính, vì vậy khá phức tạp và chưa toàn diện về nhu cầu cần nắm bắt thông tin dữ liệu, cụ thể hóa công tác quản lý chuyên môn. Việc sử dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng và toàn thành phố nói chung còn chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý cũng như các định hướng phát triển chung của thành phố Hà Nội.

Để đáp ứng được các đòi hỏi bức thiết trên, quận Hai Bà Trưng đã kịp thời thiết lập nền tảng dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị với độ chính xác cao, có tính đồng bộ với quy hoạch đô thị, được cập nhật thường xuyên. Nền tảng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đầy đủ là nền móng quan trọng để cung cấp cho công tác quản lý đô thị cái nhìn tổng quan, kịp thời đưa ra đánh giá, phân tích những ảnh hưởng, tác động của các hoạt động phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, nhằm đề ra các giải pháp, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị phù hợp với thực tiễn, đồng thời có thể giám sát quá trình phát triển đô thị theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Từ đó, chuẩn bị các tiền đề cho chủ trương của Chính phủ và Thành phố về chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

Đề án số 09-ĐA/QU ngày 09/7/2021 của Quận ủy Hai Bà Trưng về “Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp để phục vụ công tác quản lý, từng bước triển khai đô thị thông minh” ra đời, sẽ là bước tiến tiên phong trong triển khai công nghệ thông tin, số hóa vào nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đầu tiên tại Thành phố Hà Nội.

Đề án chú trọng tập trung vào các nội dung chính như: Tạo lập, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp đầy đủ, thống nhất và đồng bộ trên toàn địa bàn quận, tạo nền tảng triển khai chính quyền điện tử và đô thị thông minh theo chủ trương chung của Chính phủ và Thành phố. Thông tin, dữ liệu của các đối tượng được xây dựng đầy đủ, chính xác và có khả năng cập nhật thường xuyên, chia sẻ, dùng chung và có thể tích hợp vào cơ sở dữ liệu của Thành phố. Đảm bảo thông tin được khai thác hiệu quả và phát huy tối đa giá trị của cơ sở dữ liệu; giúp việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng, thuận tiện trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật. Cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp trên địa bàn quận nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng quy chế vận hành, khai thác, cập nhật, chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đảm bảo hiệu quả và an ninh giữa các đơn vị.

Hai Bà Trưng (Hà Nội): Dẫn đầu xu hướng số hóa trong xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật, từng bước triển khai đô thị thông minh
Việc nắm bắt cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp giúp dễ dàng hơn trong công tác quản lý, giải quyết các vấn đề về sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Mặt khác, UBND quận Hai Bà Trưng còn gặp khó khăn trong công tác triển khai công nghệ thông tin, số hóa vào nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật là phần lớn các hồ sơ, tài liệu về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận đã có thì chưa đầy đủ và không được cập nhật thường xuyên, dẫn đến kết quả có thể chưa sát được với thực tế.

Nhằm khắc phục điểm yếu này, đề án đã đưa ra kế hoạch chi tiết triển khai như: Thu thập thông tin, dữ liệu gồm tài liệu giấy và tài liệu dạng số được thu thập trực tiếp tại tại các cơ quan, ban, ngành có liên quan/đơn vị lưu trữ, xử lý tài liệu, số liệu hoặc thông qua phiếu điều tra, thu thập thông tin; Khảo sát ngoài thực địa; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu bản đồ, thông tin, thông số kỹ thuật đi kèm cho từng đối tượng. Thực hiện việc rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật dữ liệu, quản lý sự thay đổi dữ liệu hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành các dự án cải tạo, sửa chữa, duy tu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận nhằm bảo đảm tính kịp thời. Cập nhật vào cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật từ các cơ sở dữ liệu thành phần phải được kiểm tra, đối chiếu đảm bảo tin cậy, chính xác....

Có thể nói, phát triển đô thị thông minh, bền vững là hướng đi có tính đột phá, góp phần nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, quận Hai Bà Trưng đang triển khai lộ trình để bước đầu xây dựng thành phố thông minh. Với mục tiêu chính là hình thành cơ bản các thành phần cốt lõi, tập hợp, thu thập cơ sở dữ liệu làm cơ sở phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị. Với điểm sáng này, quận Hai Bà Trưng đã tiên phong dẫn đầu xu hướng số hóa trong xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật. Từ đó, phấn đấu dần hoàn thiện và triển khai trên toàn địa bàn quận, mục tiêu giúp Thành phố xem xét để nhân rộng mô hình, từng bước triển khai đô thị thông minh toàn diện và hiệu quả.

Thảo Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load