Thứ bảy 25/01/2020 20:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khoá XVIII về xây dựng cơ bản

20:01 | 22/10/2019

Bài 1: Xây dựng Nông thôn mới tiếp tục giữ lửa, phát triển và nhân rộng

(Xây dựng) – Với quan điểm nhất quán “Không thay đổi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, chỉ đánh giá, tìm giải pháp, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất nhiệm vụ đề ra” của Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn, với những kết quả kinh tế - xã hội hiện tại, có thể khẳng định rằng, những lựa chọn phát triển của Hà Tĩnh đang được thực hiện hợp lý, có cơ sở và bước đầu mang lại niềm tin thắng lợi, nhất là lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng khẳng định: Với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, sự đồng lòng, chủ động, tự giác thực hiện của người dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Hà Tĩnh đạt được nhiều thành quả to lớn, thay đổi rõ nét nông thôn với nhiều dấu ấn, các chỉ tiêu về Nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra trước hơn 2 năm.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng Nông thôn mới năm 2019 với tổng kinh phí trên 239 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến (phát triển trồng trọt, phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh, phát triển thủy sản, phát triển lâm nghiệp, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, hỗ trợ lãi suất) cho các huyện, thành phố, thị xã 106,135 tỷ đồng; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách 10 tỷ đồng; hỗ trợ nhóm chính sách do các đơn vị trực thuộc các sở, ngành thực hiện 13,644 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 43,230 tỷ đồng; hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 52 tỷ đồng.

Hỗ trợ chính sách phát triển thương mại nông thôn (hỗ trợ xúc tiến thương mại và ứng dụng thương mại điện tử phục vụ tiêu thụ nông sản thực phẩm) 11,265 tỷ đồng; chính sách khoa học và công nghệ 1,89 tỷ đồng và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện mua chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải 1,14 tỷ đồng.

UBND các huyện, thành phố, thị xã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chi tiết (bao gồm nguồn kinh phí còn dư năm 2018 tại địa phương và nguồn kinh phí giao kế hoạch năm 2019), công khai kế hoạch hỗ trợ đến các tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ đúng quy định, hiệu quả; đồng thời gửi Quyết định phê duyệt kế hoạch về Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan để theo dõi, báo cáo theo yêu cầu.

Để đạt được những thành quả toàn diện, thay đổi lớn diện mạo của nông thôn Hà Tĩnh như hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh - ông Lê Đình Sơn cho biết: Các cấp lãnh đạo luôn chỉ đạo sát sao, giao các Sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn, kịp thời hướng dẫn các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến việc thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh để các tổ chức, cá nhân có cơ sở thực hiện thống nhất.

Xây dựng xã NTM nâng cao – NTM kiểu mẫu

Sau 10 năm tập trung xây dựng NTM, đến thời điểm này, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 173 xã, chiếm 75,5% tổng số xã được công nhận đạt chuẩn, không còn xã dưới 12 tiêu chí; có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,82%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng và các huyện Nghi Xuân, Can Lộc đạt huyện NTM.

Để đảm bảo tính bền vững cho Chương trình, Ban chỉ đạo NTM tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung xây dựng xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Theo đó, trong năm 2019, Hà Tĩnh phấn đấu có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với tiêu chí đặt lên hàng đầu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thực hiện tốt đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tận dụng tối đa lợi thế của địa phương để làm giàu.

Để nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020 và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020.

Theo đó, xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2019 - 2020 là xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh và đạt chuẩn 7 tiêu chí sau: Quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, sản xuất - việc làm - thu nhập - hộ nghèo, giáo dục - y tế - văn hóa, cảnh quan - môi trường, an ninh trật tự - hành chính công và khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020, như sau: Xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là xã đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 và đảm bảo yêu cầu 100% số thôn của xã đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng đặc biệt chú ý xây dựng NTM tại các khu vực đặc thù bằng cách ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, bãi ngang ven biển, giai đoạn 2019 - 2020.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh khẳng định: Lực lượng BĐBP Hà Tĩnh luôn xác định rõ, xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trong thời bình. Ðây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự tri ân đối với nhân dân đã thương yêu, giúp đỡ, đồng hành cùng BÐBP trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Chỉ tính riêng ba xã vùng biên là Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn) và xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê) được BÐBP Hà Tĩnh nhận hỗ trợ xây dựng NTM, đơn vị đã huy động hơn 24.700 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ và vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ các địa phương hàng chục tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phục vụ dân sinh, phát triển sản xuất, bảo vệ an ninh, chính trị vùng biên giới.

Tiếp tục giữ lửa phong trào xây dựng NTM

Phong trào xây dựng đô thị văn minh được các địa phương tập trung cao, diện mạo đô thị nhìn chung đã có những thay đổi tích cực. Hiện nay, 16/16 đô thị trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung. Các đô thị cơ bản đều thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng; quan tâm xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình công cộng về hành chính, văn hóa - xã hội và hạ tầng cơ sở...

Đạt được kết quả này, Chánh Văn phòng NTM tỉnh – ông Trần Huy Oánh cho biết: Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Kinh nghiệm quan trọng nhất là luôn duy trì sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giữ lửa phong trào ở tất cả các cấp, nhất là cấp xã, từ cán bộ đến mỗi người dân. Duy trì một cách thường xuyên, có chiều sâu công tác tuyên truyền, khơi dậy được lòng dân, tạo sự chủ động, tự giác cho người dân, cộng đồng; đa dạng hình thức tuyên truyền, phát huy cao tiện ích mạng xã hội.

Không chỉ thi đua sôi nổi ở nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019, tại các địa phương đã đạt chuẩn cũng đang tập trung cao độ việc duy trì, củng cố, nâng cấp các tiêu chí. Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên thực hiện rút bằng công nhận NTM đối với xã đã đạt chuẩn do không đáp ứng ngày càng cao của từng tiêu chí.

Thực tiễn cho thấy rằng, muốn xây dựng NTM thành công phải có sự quyết tâm, kiên trì, không có sự chậm trễ và trì trệ; phải gắn trách nhiệm, vai trò người đứng đầu để tập hợp quần chúng, huy động sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Việc đạt chuẩn NTM chỉ là cột mốc khởi đầu cho cả chặng đường tiếp theo, NTM mang tính hình thức mà không hướng tới giá trị lâu dài thì cũng không thể thúc đẩy sự phát triển. Vì vậy, quá trình củng cố, nâng cấp NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu sẽ là đích đến lâu dài trong lộ trình nâng cao mức sống cho cư dân nông thôn, tạo đà cho sự chuyển mình mạnh mẽ của cả nền kinh tế.

Uyên Uyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • tap trung hoan thien the che trong linh vuc ha tang ky thuat

  (Xây dựng) - Tập trung hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Hạ tầng kỹ thuật trong năm 2020. Trước đó, năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các Cục, Vụ chức năng và nhất là sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCVC, Cục Hạ tầng Kỹ thuật (HTKT) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  14:00 | 25/01/2020
 • hao huc lan dau tien an tet o chung cu

  Tết là dịp những người thân trong gia đình quây quần bên nhau. Với những người xa quê, Tết nơi “đất khách quê người” mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ, nhất là lần đầu tiên đón Tết ở chung cư như tôi.

  10:27 | 25/01/2020
 • nguoi dan ha noi no nuc di le chua cau may sau thoi khac giao thua

  Sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, rất nhiều người dân đã đến chùa Hà để cầu may. Đây cũng là một nét đẹp từ bao đời nay của người dân Việt Nam.  

  09:43 | 25/01/2020
 • nguoi dan ha noi don con mua rao dem 30 tet

  Cơn mưa lớn vào tối 30 Tết khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Các điểm đón năm mới vắng bóng người qua lại.

  09:06 | 25/01/2020
 • nhieu diem moi trong xay dung tieu chuan quy chuan ky thuat

  (Xây dựng) - Một trong những nhiệm vụ được Bộ Xây dựng tập trung triển khai trong năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện Đề án Hoàn thiện Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (Đề án 198). Đến nay Ban chỉ đạo Đề án đã lập được danh mục, nội dung chính các quy chuẩn (QC) kỹ thuật xây dựng, đồng thời cũng định hướng để biên soạn mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của ngành và phù hợp thông lệ quốc tế.

  09:00 | 25/01/2020
 • hinh anh khac la cua ha noi chieu 30 tet

  Chiều nay 24/1 (tức 30 tết), nhiều tuyến phố lớn ở trung tâm Hà Nội trở nên tĩnh lặng, thưa vắng người qua lại.

  21:07 | 24/01/2020
 • man nhan nhung cay canh tao hinh chuot doc dao chao nam moi canh ty

  Năm nay, nhiều chủ vườn trên khắp cả nước đã cho ra đời nhiều tác phẩm cây cảnh với tạo hình chuột độc đáo, chào năm mới Canh Tý.

  20:56 | 24/01/2020
 • le cung tat nien cua mot gia dinh ha noi

  Sáng ngày 24/1 (tức 30 tháng Chạp), gia đình chị Cao Thị Thuỷ tất bật sửa soạn mâm cỗ cúng tất niên cho gia đình.

  20:37 | 24/01/2020
 • khi nguoi ta mua xuan

  (Xây dựng) - Khi người ta mùa xuân, lộc chín ngoài biên ải. Khi người ta mùa xuân, tình trải vàng nương rẫy. Khi người ta mùa xuân, mẫu tử tình như xuân...

  20:09 | 24/01/2020
 • dem giao thua bac bo bac trung bo mua ret nam bo thoi tiet tot

  Đêm 24/1 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ.

  20:06 | 24/01/2020
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load