Thứ ba 16/07/2024 07:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Ngành Xây dựng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số đảm bảo tính chuyên nghiệp và phát triển bền vững

18:24 | 09/10/2023

(Xây dựng) - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, rà soát văn bản; thực hiện chỉ đạo văn bản giữa Sở với các đơn vị trên môi trường điện tử, ngành Xây dựng Hà Tĩnh đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu năng suất, chất lượng, hoạt động an toàn hơn qua đó đảm bảo tính chuyên nghiệp và phát triển.

Hà Tĩnh: Ngành Xây dựng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số đảm bảo tính chuyên nghiệp và phát triển bền vững
Ông Nguyễn Quốc Hà - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán ETA trong lĩnh vực xây dựng.

Để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh về chuyển đổi số, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt, chuyển đổi số ở ngành Xây dựng Hà Tĩnh được thực hiện một cách tổng thể, lộ trình phù hợp, đồng bộ trong mọi lĩnh vực của ngành.

Hệ thống cơ sở dữ liệu số đã dần hoàn thiện: Văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn; định mức và giá xây dựng; nhà ở, thị trường bất động sản; khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng; quy hoạch xây dựng; nâng cấp đô thị; thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng; nghiệm thu các công trình đưa vào sử dụng; thanh tra, kiểm tra; hồ sơ cán bộ, viên chức ngành Xây dựng; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân; phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; đề tài, dự án...

Đến nay, 100% chế độ báo cáo trong ngành được chuẩn hóa và quản lý bằng hệ thống thông tin báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Xây dựng; cung cấp đầy đủ dữ liệu mở của ngành Xây dựng đối với các số liệu thống kê hàng năm và các loại thông tin phải được công khai theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh: Ngành Xây dựng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số đảm bảo tính chuyên nghiệp và phát triển bền vững
Ứng dụng BIM trong thiết kế xây dựng.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để đề xuất UBND tỉnh công bố áp dụng và được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 (gồm 17/39 thủ tục hành chính); số thủ tục hành chính triển khai trên hệ thống dịch vụ công quốc gia là 2 thủ tục hành chính. Sau khi được công bố, tích hợp lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; đã tích cực tăng cường việc tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ thanh toán trực tuyến, nhờ vậy, 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được quản lý theo dõi tiến độ xử lý trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; tất cả các dịch vụ công phổ biến liên quan tới nhiều người dân và doanh nghiệp đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 và được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Sở.

Bên cạnh đó, Sở tiến hành cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành, các thông tin về kinh tế - xã hội nhanh chóng, hiệu quả; trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://sxd.hatinh.gov.vn cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp; tỷ lệ văn bản được gửi qua mạng giữa sở và các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 100% (trừ những văn bản mật) và 100% văn bản nội bộ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở được thực hiện dưới dạng điện tử.

Hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai đồng bộ tại tất cả các phòng chuyên môn đơn vị thuộc sở: Tỷ lệ cán bộ, công chức của sở được cấp hộp thư điện tử công vụ đạt 100%; 100% hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống một cửa điện tử, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 đạt và đạt tỷ lệ được giao khá cao…

Những kết quả đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành Xây dựng trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, tạo thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp...

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như: Do đặc thù tính chất ngành Xây dựng thủ tục phức tạp rất khó số hóa để xây dựng cơ sở dữ liệu như các bản vẽ kích thước lớn dung lượng lớn và đòi hỏi cơ sở hạ tầng công nghệ phục vụ lớn. Kinh phí đầu tư rất lớn cả về đầu tư khung phần mềm, khung cơ sở dữ liệu cũng như kinh phí để số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu rất lớn…

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Nguyễn Quốc Hà - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: “Hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại gắn với chuyển đổi số, thời gian qua đơn vị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: Tăng cường truyền thông về cải cách hành chính; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, rà soát văn bản của các cơ quan Nhà nước; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và đặc biệt là công tác chuyển đổi số gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thời gian tới, ngành Xây dựng sẽ đẩy mạnh tạo lập dữ liệu số, hoàn chỉnh các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hướng tới cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tuyên truyền chuyển đổi số, tập huấn ứng dụng phần mềm chuyển đổi số (BIM); nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; xây dựng mô hình điểm giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng công tác tuyên truyền trên các phần mềm ứng dụng; xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành...”.

Vân Hà - Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load