Chủ nhật 14/07/2024 15:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới

12:31 | 17/10/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 2685/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới với số tiền 95,370 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới
Xây dựng nhà văn hóa khang trang sạch đẹp góp phần đẩy nhanh tiến trình thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo đó, trích ngân sách tỉnh 44,128 tỷ đồng từ nguồn chính sách Nông thôn mới (được bố trí dự toán tại mục 11 phần II Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2726/QĐUBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh giao kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách Nông thôn mới năm 2023 tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 14/6/2023) để cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND.

Bao gồm các huyện: Huyện Hương Khê 10,971 tỷ đồng; huyện Kỳ Anh 8,123 tỷ đồng; huyện Đức Thọ 5,204 tỷ đồng; huyện Hương Sơn 4,340 tỷ đồng; huyện Cẩm Xuyên 3,863 tỷ đồng…

Trích ngân sách tỉnh số tiền 51,250 tỷ đồng từ nguồn chính sách nông nghiệp nông thôn (được bố trí dự toán tại mục 11 phần II Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2726/QĐUBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh giao kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023 tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 16/5/2023) để cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Các huyện được cấp kinh phí gồm: Huyện Hương Sơn 8,996 tỷ đồng; huyện Kỳ Anh 6,819 tỷ đồng; huyện Đức Thọ 6,476 tỷ đồng; huyện Thạch Hà 5,529 tỷ đồng; huyện Can Lộc 4,749 tỷ đồng…

Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát, giải ngân nguồn kinh phí kịp thời, đúng quy định. UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện kịp thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành; định kỳ (tháng) báo cáo tiến độ, kết quả giải ngân nguồn kinh phí gửi Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 theo quy định của Nghị quyết số 44/2021/NQ/HĐND, Nghị quyết số 51/2021/NQ/HĐND và gửi các Sở, ngành theo lĩnh vực chính sách gắn với chức năng quản lý Nhà nước của các Sở, ngành rà soát, thẩm định và tổng hợp; gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong mọi trường hợp, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật của các thông tin, số liệu, kinh phí đề nghị hỗ trợ, nội dung thẩm định, thanh quyết toán, kiểm soát chi đối với khoản kinh phí được cấp.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load