Thứ ba 23/07/2024 01:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Ưu tiên dành nguồn lực đầu tư bảo đảm hoàn thành chương trình nông thôn mới

09:01 | 23/10/2023

(Xây dựng) - Để hoàn thành mục tiêu của Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Thành ủy Hà Nội đề ra 14 nhiệm vụ, giải pháp lớn phát triển nông thôn mới đến năm 2025, trong đó, tập trung và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch.

Hà Nội: Ưu tiên dành nguồn lực đầu tư bảo đảm hoàn thành chương trình nông thôn mới
Thành phố Hà Nội dự kiến trong năm 2023 sẽ hoàn thành mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2021-2025, với 100% số huyện, thị xã đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới tăng cao

Triển khai Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân" giai đoạn 2010-2020, trong khoảng 10 năm từ 2010-2020, Thành phố Hà Nội có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 355/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 92,9%). Bên cạnh đó, số xã, các huyện đạt chuẩn nông thôn mới cũng tăng cao.

Số liệu thống kê cho thấy, Thành phố Hà Nội đã có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 83,3% so với kế hoạch chương trình. Trong đó, bao gồm các địa phương như: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh và thị xã Sơn Tây.

Các huyện: Ứng Hòa, Ba Vì, Mỹ Đức đến nay cũng đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.

Như vậy, theo kế hoạch, Thành phố Hà Nội dự kiến trong năm 2023 sẽ hoàn thành mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2021-2025, với 100% số huyện, thị xã đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá, Chương trình 04-CTr/TU đã giúp nông nghiệp, nông thôn Thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch tích cực; nông sản phát triển theo hướng tích hợp đa giá trị...

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, Hà Nội đang dẫn đầu về số lượng hợp tác xã. Những làng nghề truyền thống đa dạng bản sắc ngày càng phát triển, không chỉ giúp cải thiện đời sống cho người dân mà còn gìn giữ văn hóa. Nông thôn Thủ đô đã và đang khơi gợi sức sống mới, năng động và ngày một văn minh hơn.

Về mục tiêu của Chương trình số 04 giai đoạn 2023 - 2025, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Hà Nội cần kích hoạt đời sống cộng đồng nông thôn, nhưng không tạo xung đột giữa hiện đại và bản sắc; nâng cao năng lực cộng đồng, dần hình thành đội ngũ nông dân mới; tạo không gian rộng mở phục vụ sản xuất.

Đồng thời, cần tính đến hình thành các cụm liên kết ngành nông - công nghiệp hài hoà đầu vào - đầu ra; các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp và chuỗi ngành hàng.

Thành phố Hà Nội cũng cần thúc đẩy phát triển các mô hình “bất động sản nông nghiệp”, để vừa ở vừa sản xuất nông nghiệp quy mô gia đình, là nơi cung cấp thực phẩm và thư giãn cuối tuần để có thể trải nghiệm…, cần nghiên cứu thí điểm cơ chế đặc thù về mô hình “sàn cho thuê đất nông nghiệp”, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhận định.

Ngoài ra, để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, ngành Nông nghiệp Thủ đô đã thực hiện cơ cấu lại ngành và phát triển kinh tế nông thôn, trong đó phát triển trồng trọt theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế cao được quan tâm chú trọng…

Hà Nội: Ưu tiên dành nguồn lực đầu tư bảo đảm hoàn thành chương trình nông thôn mới
Đời sống của người dân khu vực nông thôn đã được cải thiện, nâng cao nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ về kết quả của chương trình nông thôn mới, cô Nguyễn Thị Năm, Hoài Đức, Hà Nội cho biết, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, đa số các hộ gia đình tại khu vực đã có nhà kiên cố, khang trang, đời sống của người dân được cải thiện, nâng cao.

Ông Lê Anh Tuấn (Hương Sơn, Mỹ Đức) cho biết, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai rất hiệu quả, đặc biệt việc huyện Mỹ Đức đang tập trung quy hoạch các điểm nông nghiệp du lịch trải nghiệm, đưa các giống lúa chất lượng cao sản xuất theo hướng an toàn và theo quy trình hữu cơ đã giúp nâng cao giá trị hàng nông sản. Các cơ sở hạ tầng đường xá, trường học, trạm y tế… trên địa bàn xã đều được đầu tư xây dựng khang trang.

Đối với huyện nông thôn mới nâng cao, qua kết quả thẩm định các huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì có cơ sở đủ điều kiện đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Với huyện Hoài Đức, Thanh Oai, theo kế hoạch đề ra, năm 2024 dự kiến sẽ hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao. Đây là cơ sở để Thành phố Hà Nội thực hiện vượt chỉ tiêu Chương trình cả giai đoạn đến năm 2025 là có 5 huyện nông thôn mới nâng cao.

Đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu, đến hết năm 2021, Thành phố Hà Nội có 382/382, đạt 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2021-2025.

Khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu đề ra

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, thành phố có tổng số 111 xã nông thôn mới nâng cao, đạt 71%. Đồng thời, thành phố có tổng số 20 xã nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 25% so với mục tiêu của Chương trình đến năm 2025 là 80 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuy nhiên, theo đánh giá giữa nhiệm kỳ 2021-2025 của Thành ủy Hà Nội còn 10 chỉ tiêu chưa hoàn thành so với Kế hoạch, do đó cần tập trung phấn đấu để hoàn thành kế hoạch đến năm 2025.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, tổng kết đánh giá chương trình nông thôn mới thời gian qua, Thành ủy Hà Nội chỉ rõ các hạn chế, trong việc đầu tư hạ tầng sản xuất, quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, thu gom rác thải, nước sạch nông thôn... còn nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Thành ủy Hà Nội đề ra 14 nhiệm vụ, giải pháp lớn phát triển nông thôn mới đến năm 2025.

Hà Nội: Ưu tiên dành nguồn lực đầu tư bảo đảm hoàn thành chương trình nông thôn mới
Tập trung và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao..., phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch.

Trong đó, tập trung và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch.

Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, đảm bảo đa dạng, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm huy động nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân.

Mặt khác, quán triệt chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Ngoài ra, đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới để nâng cao hiệu quả, tiến độ đề ra.

Được biết, Chương trình số 04-CTr/TU được Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 17/3/2021 và là một trong 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU, do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng Ban.

Thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 11/10/2021, cụ thể hóa nhiệm vụ cho từng năm, từng địa phương, từng Sở, ngành kèm theo kinh phí để thực hiện.

HĐND Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành 2 Nghị quyết bố trí vốn cho các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và năm 2023.

Huyền Lê - Ảnh Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load