Thứ tư 27/09/2023 22:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Thành lập 2 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mới

18:29 | 17/04/2022

(Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội đã thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng trên cơ sở hợp nhất 4 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cũ.

ha noi thanh lap 2 ban quan ly du an dau tu xay dung moi
UBND Thành phố Hà Nội thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hoá - xã hội.

Theo Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 14/04/2022, UBND Thành phố Hà Nội đã thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp của thành phố. Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án này được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hoá - xã hội.

Cả hai Ban Quản lý dự án mới đều có chức năng là thực hiện các chức năng của Ban Quản lý dự án chuyên ngành theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sẽ thực hiện cả chức năng của Ban quản lý khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Theo nội dung quyết định, hai Ban Quản lý dự án mới sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, bao gồm lập kế hoạch dự án; tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng; quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo thẩm quyền; các nhiệm vụ thực hiện dự án; các nhiệm vụ quản lý tài chính, giải ngân, hành chính, điều phối, giải trình, giám sát, đánh giá, báo cáo và các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng.

Bên cạnh đó, hai Ban Quản lý dự án cũng phải tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng.

ha noi thanh lap 2 ban quan ly du an dau tu xay dung moi
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sẽ thực hiện các nhiệm vụ quản lý khu vực phát triển đô thị; nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết phù hợp với năng lực hoạt động; và thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện công việc tư vấn.

Về cơ cấu tổ chức, cả hai Ban Quản lý dự án mới đều có 1 Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Biên chế giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội trong năm 2022 là 203 biên chế, bao gồm 183 viên chức và 20 chỉ tiêu lao động hợp đồng. Trong khi đó, biên chế giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng là 324 biên chế, bao gồm 300 viên chức và 24 chỉ tiêu lao động hợp đồng.

Cả hai Ban Quản lý dự án mới đều sẽ thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Dịch Phong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load