Thứ hai 08/08/2022 22:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Giấy chứng nhận đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất, xử lý thế nào?

10:33 | 04/07/2022

(Xây dựng) – Việc thể hiện mục đích trên Giấy chứng nhận với ký hiệu "-" là không phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

giay chung nhan da cap khong dung muc dich su dung dat xu ly the nao
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Lưỡng (Hà Nội) được cấp, phần mục đích sử dụng thể hiện ký hiệu gạch ngang “-”.

Ông Lưỡng đã kiến nghị với UBND huyện và nhận được văn bản với nội dung như sau:

"Căn cứ vào các quy định pháp luật tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các hồ sơ địa chính liên quan đã xác định: Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rõ thửa số 2 là loại đất ao; mục đích sử dụng là thả cá; kiến nghị của ông Nguyễn Văn Lưỡng đề nghị xác định là đất ở là không có cơ sở; mục đích sử dụng không phù hợp với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị ông Nguyễn Văn Lưỡng làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, sau đó kê khai cấp lại".

Tuy nhiên, UBND huyện không chỉ rõ nội dung nào, ở tài liệu nào trong hồ sơ, đối chiếu văn bản pháp luật nào để có ý kiến đó.

Thông tin về thửa đất số 2 của gia đình ông Lưỡng như sau:

Nguồn gốc là đất thổ cư: Ngày 21/9/1997, Chủ tịch UBND xã đã xác nhận thông tin nguồn gốc sử dụng thửa số 2 là: Thổ cư cũ. Ngày 10/11/2020, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện cung cấp thông tin cho ông Lưỡng, là thửa số: 2; loại đất: Ao; mục đích sử dụng: Thả cá; nguồn gốc: Thổ cư cũ).

Quá trình quản lý sử dụng đất: Trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong hồ sơ địa chính ở xã và huyện không có một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cho phép hoặc bắt buộc chuyển đổi mục đích sử dụng đất thửa số 2.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trong hồ sơ lập tháng 10/1997, gia đình ông Lưỡng đã có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư (theo nguồn gốc đất), nội dung trong đơn ghi rõ: "Làm đơn xin đăng ký quyền sử dụng và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư với tổng diện tích là 1.300m2, gồm cả thửa số 2 (thửa số: 2 ; loại đất: Ao; Mục đích sử dụng: Thả cá; nguồn gốc sử dụng: Thổ cư cũ).

Tài liệu trong hồ sơ thể hiện: Tất cả các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đều có ý kiến là: Nhất trí, đủ điều kiện, đồng ý đề nghị cấp, phê duyệt cấp và quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ tịch huyện.

Trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có các tài liệu sau:

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư (Chủ tịch UBND xã đã ký xác nhận thông tin và có ý kiến đề nghị cấp).

Biên bản xét của Hội đồng xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp xã (hội đồng đã biểu quyết nhất trí đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Biên bản kiểm tra bản đồ địa chính (thửa số 2 thể hiện là ao).

Tờ trình về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND xã trình UBND huyện (có ý kiến phê duyệt của UBND huyện).

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Chủ tịch UBND huyện đã ký ngày 31/10/1997).

Với những nội dung đã nêu trên, ông Lưỡng hỏi, UBND huyện xác định thửa số 2 là loại đất: Ao; mục đích sử dụng: Thả cá, không công nhận đề nghị của gia đình ông xác định thửa số 2 là đất ở, mục đích sử dụng không phù hợp với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề nghị ông Lưỡng làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, sau đó kê khai cấp lại thì có đúng quy định không?

Nếu UBND huyện kết luận không đúng quy định thì đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định rõ loại đất thửa số 2.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định mục đích sử dụng đất của thửa đất số 2 đề nghị ông Lưỡng liên hệ trực tiếp với UBND huyện để được giải quyết.

Theo đó, việc thể hiện mục đích trên Giấy chứng nhận với ký hiệu "-" là không phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai thì trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật; thủ tục thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 8, Điều 87 Nghị đinh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 26, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

Do nội dung ông Lưỡng hỏi liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nơi có đất. Đề nghị ông liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất để được hướng dẫn giải quyết bảo đảm phù hợp với thủ tục hành chính do địa phương ban hành. Trong trường hợp ông thấy quyền lợi của mình bị vi phạm thì có quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load