Thứ năm 09/12/2021 20:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng

19:46 | 21/10/2021

(Xây dựng) - Chiều 20/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”.

day manh hoc tap va lam theo loi day cua chu tich ho chi minh voi dang bo va nhan dan thanh pho hai phong
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đạt được kết quả quan trọng, rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Thành ủy Hải Phòng và các cấp ủy chú trọng việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Nhằm cụ thể hóa Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đảm bảo thiết thực, cụ thể và gắn với thực tiễn của Hải Phòng. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng triển khai chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”.

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố. Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động làm theo lời dạy của Bác. Đưa nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng” trở thành nề nếp thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước và thành phố do Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kết quả rất quan trọng của Hải Phòng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc. Trong tổ chức triển khai thực hiện đã có nhiều sáng tạo, sát với thực tiễn, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm; tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01. Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố phải đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất...

day manh hoc tap va lam theo loi day cua chu tich ho chi minh voi dang bo va nhan dan thanh pho hai phong
Đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Nghiêm túc triển khai có hiệu quả Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và các quy định về nêu gương, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, quán triệt sâu sắc ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05, triển khai Kết luận số 01 gắn với triển khai Chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”.

Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết, kiên trì giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm còn tồn tại…

day manh hoc tap va lam theo loi day cua chu tich ho chi minh voi dang bo va nhan dan thanh pho hai phong
Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen.

Nhân dịp này, 2 tập thể và 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; UBND thành phố tặng Bằng khen cho 57 tập thể và 97 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hải Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load