Thứ năm 29/09/2022 15:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đấu thầu dự án có sử dụng đất phải thuộc danh mục thu hồi đất

15:56 | 30/07/2021

(Xây dựng) - Trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất, dự án đầu tư sử dụng đất phải thuộc danh mục dự án thu hồi đất đã được HĐND cấp tỉnh thông qua.

dau thau du an co su dung dat phai thuoc danh muc thu hoi dat
Ảnh minh họa.

Công ty TNHH Bất động sản Kim Tinh Toàn Cầu đang lập thủ tục đề xuất dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nhưng trong quá trình thực hiện các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất Công ty gặp vướng mắc như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về tài liệu, giấy tờ giải trình đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại các Khoản 1 và Khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư 2020 gồm: “b) Bản sao Danh mục dự án thu hồi đất đã được HĐND cấp tỉnh thông qua; giấy tờ chứng minh đất chưa được giải phóng mặt bằng (nếu có), tài liệu giải trình khác (nếu có) trong trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất”.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013, để đưa dự án đầu tư vào danh mục dự án cần thu hồi đất thì dự án phải phù hợp kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, thuộc trường hợp dự án cần thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai 2013 và trình danh mục đến HĐND cấp tỉnh tại kỳ họp cuối năm của HĐND cấp tỉnh.

Công ty hỏi, dự án đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất có bắt buộc phải thuộc danh mục dự án thu hồi đất đã được HĐND cấp tỉnh thông qua trước khi lập hồ sơ, thủ tục, thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, tài liệu, giấy tờ giải trình đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều 33 Luật Đầu tư gồm bản sao danh mục dự án thu hồi đất đã được HĐND cấp tỉnh thông qua; giấy tờ chứng minh đất chưa được giải phóng mặt bằng (nếu có), tài liệu giải trình khác (nếu có) trong trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP), một trong các điều kiện dự án đầu tư có sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định này là thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất, dự án đầu tư sử dụng đất phải thuộc danh mục dự án thu hồi đất đã được HĐND cấp tỉnh thông qua.

Hạ Nhiên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load