Thứ ba 18/05/2021 04:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đất cơ quan, đơn vị phân có được cấp sổ đỏ không?

21:43 | 12/04/2021

Đất cơ quan, đơn vị phân là việc tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác. Để loại đất này được cấp sổ đỏ cần tuỳ theo nhiều trường hợp.

Đất do cơ quan, đơn vị phân cần lưu ý gì?

- Đây là trường hợp đất được giao, được phân không đúng thẩm quyền (thẩm quyền giao đất cho hộ gia đình, cá nhân phải do UBND cấp huyện thực hiện mới hợp pháp).

- Một số mốc thời gian:

+ Ngày 15.10.1993 là ngày Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực.

+ Ngày 1.7.2004 là ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực.

+ Ngày 1.7.2014 là ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực.

Việc xác định đất được cơ quan, đơn vị phân cho cán bộ, công nhân viên vào thời điểm nào rất quan trọng. Bởi điều kiện và tiền phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận đối với mỗi giai đoạn là khác nhau.

dat co quan don vi phan co duoc cap so do khong
Vì đất do cơ quan, đơn vị giao, phân cho cán bộ, công nhân viên chủ yếu là để làm nhà ở và diện tích không lớn nên thực tế đều được công nhận là đất ở. Do vậy, bài này không trình bày quy định về diện tích được cấp sổ đỏ, sổ hồng. Ảnh: T.C

Điều kiện được cấp sổ đỏ, sổ hồng

Theo đó, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định rõ về điều kiện cấp Giấy chứng nhận như sau:

- Giao trước ngày 15.10.1993

Khoản 2 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện và diện tích được cấp Giấy chứng nhận đối với đất được giao trước ngày 15.10.1993 như sau:

"Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.”

Do đó, đối với đất được cơ quan, đơn vị giao, phân hoặc có nguồn gốc (do chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế,…) được cơ quan, đơn vị giao, phân trước ngày 15.10.1993 để được cấp Giấy chứng nhận cần đáp ứng hai điều kiện sau:

+ Đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15.10.1993.

+ Không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

- Giao trong khoảng thời gian từ 15.10.1993 đến trước 1.7.2014

Cụ thể, Khoản 3 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có ghi:

“Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.”

Có thể thấy, đối với đất được cơ quan đơn vị giao, phân hoặc có nguồn gốc được giao, được phân trong gia đoạn từ ngày 15.10.1993 đến trước ngày 1.7.2014 để được cấp Giấy chứng nhận cần đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15.10.1993 đến trước ngày 1.7.2014.

+ Không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

Tóm lại, có thể thấy điều kiện được cấp Giấy chứng nhận không có sự khác biệt nhưng diện tích và các khoản tiền phải nộp giữa 2 giai đoạn này là khác nhau.

Theo KHƯƠNG DUY (T/H)/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load