Thứ năm 07/07/2022 01:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Bộ Xây dựng tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

21:38 | 13/01/2022

(Xây dựng) – Chiều 13/1, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

dang bo bo xay dung tong ket cong tac dang nam 2021 va trien khai nhiem vu nam 2022
Đồng chí Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả tốt đẹp mà Đảng bộ Bộ Xây dựng đã đạt được trong năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị về công tác Đảng năm 2021 của Đảng bộ Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: Sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ta đã lãnh đạo thành công Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn Bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trước tình hình đó, Đảng ủy Bộ Xây dựng bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; thống nhất phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham mưu tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

dang bo bo xay dung tong ket cong tac dang nam 2021 va trien khai nhiem vu nam 2022
Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2021, Bộ Xây dựng tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về đầu tư xây dựng, tham mưu cho Chính phủ ban hành 8 Nghị định, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 Quyết định; 01 Chỉ thị, đồng thời ban hành theo thẩm quyền 15 Thông tư về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt. Tổ công tác và các đơn vị chức năng, đã thực hiện nhiều chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở các tỉnh phía Nam, trọng tâm là Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai và Bình Dương. Đoàn đã tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ, một số gia đình chính sách, khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cụ thể quận 6, quận 8: 15 tấn gạo, 12.000 khẩu trang N95 và trang thiết bị phòng dịch.

Ban Thường vụ Đảng ủy luôn phối chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị của Trung ương. Nhận thức của các cấp uỷ Đảng về quyết tâm đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt có chuyển biến rõ nét, đã tác động tích cực đến việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với từng nhóm đối tượng, tình hình của cơ quan, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Chỉ đạo các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02-CT/BCSĐ, ngày 27/12/2021 của Ban cán sự Đảng về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật của Bộ Xây dựng góp phần phòng, chống tham nhũng ngay từ khâu chính sách; Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ, ngày 17/12/2021 “thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế” xác định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng các cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; phổ biến Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trọng tâm là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; hướng dẫn các Đảng bộ, Chi bộ thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BDVĐUK ngày 02/4/2021 của Ban dân vận Đảng uỷ Khối về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. Thực hiện Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả tốt đẹp mà Đảng bộ Bộ Xây dựng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong năm 2021. Đảng bộ Bộ Xây dựng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ chính trị xây dựng theo chủ trương, đường lối của Đảng, theo Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ Xây dựng cần quan tâm một số nội dung như: Bộ Xây dựng có vai trò, vị trí quan trọng, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, một trong những lĩnh vực rất quan trọng của nền kinh tế đất nước. Do vậy, Đảng ủy cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bô tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ngành Xây dựng, đưa đất nước ta vượt qua đại dịch Covid-19.

Nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác xây dựng đảng, gắn với việc nâng cao vai trò lãnh đạo các cấp ủy các cấp, đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kịp thời củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức đảng; tăng cường công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời phát hiện uốn nắn những khuyết điểm, thiếu sót ngay từ lúc mới nảy sinh.

dang bo bo xay dung tong ket cong tac dang nam 2021 va trien khai nhiem vu nam 2022
Toàn cảnh Hội nghị.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh – Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng khẳng định: Các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Xây dựng cũng như các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng như các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra cho năm 2022.

Khánh Hòa – Anh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load