Thứ tư 24/07/2024 07:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

18:57 | 26/04/2023

(Xây dựng) - Ngày 26/4, tại trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng, Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Duy Hiển đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Duy Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng; đồng chí Tạ Quang Vinh – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật; các đồng chí lãnh đạo Cục và toàn thể đoàn viên Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Cục, giai đoạn 2019 - 2023, ngành Xây dựng phải đối mặt với không ít thách thức như tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn; ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19… Điều đó đã tác động đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành cũng như tư tưởng, đời sống, việc làm của công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn các cấp.

Tuy nhiên, nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Chi ủy, của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, thi đua lao động sáng tạo trong công tác quản lý Nhà nước và hoạt động sự nghiệp.

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Tạ Quang Vinh phát biểu tại Đại hội.

Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở, đổi mới trong hoạt động Công đoàn nhằm thực hiện tốt chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Sau khi có sự biến động về số lượng, tổng số công chức, viên chức và người lao động của Cục tính đến tháng 4/2023 là 48 người. Trong đó, số nữ là 18 người, chiếm 37% tổng số. Tỷ lệ đoàn viên công đoàn/tổng số công chức, viên chức, người lao động là 100%. Chất lượng đoàn viên Công đoàn ngày càng nâng cao về trình độ với 3 tiến sỹ; 29 thạc sỹ; 12 kỹ sư và cử nhân; 4 trung cấp; 2 lái xe.

Về hoạt động Công đoàn, Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật tham gia giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động: Tham gia với Thủ trưởng cơ quan thực hiện các chế độ, chính sách.

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Cục đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; hàng năm, kết hợp tổng kết công tác chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị với hội nghị cán bộ công chức viên chức nhằm tìm hiểu, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các quy chế, quy định tại đơn vị, giúp đoàn viên thấy rõ được quyền, lợi ích hợp pháp; giữ vững đoàn kết, kỷ cương trong đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện xây dựng các quy chế nội bộ trong đơn vị.

Công đoàn luôn chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động: tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng phong trào giải cứu rau, củ, quả giúp đỡ người nông dân; quan tâm đến đời sống của công đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; hoạt động xã hội do Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng phát động; tham gia hiến máu nhân đạo…

Bên cạnh đó, công đoàn viên Cục tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; hưởng ứng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tổ chức Công đoàn, của Ngành và của đơn vị. Công đoàn Cục đã phối hợp với chuyên môn xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị; tổ chức hoạt động thể thao.

Ban Chấp hành Công đoàn Cục luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động Công đoàn: kịp thời triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; chỉ đạo hoạt động công đoàn bám sát nhiệm vụ chung của Cục cũng như sự chỉ đạo của cấp ủy. Hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Công đoàn để thông tin, triển khai các hoạt động kịp thời, nhanh chóng trong nội bộ…

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn.

Trong giai đoạn 2023 - 2028, Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và công chức, viên chức, người lao động; chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị…

Phát biểu tại Đại hội, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Tạ Quang Vinh cho biết, trong giai đoạn 2019 - 2023, Cục phải thực hiện nhiều hoạt động, nhiệm vụ quan trọng. Với sự lãnh đạo của Chi ủy, lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành Công đoàn, Cục Hạ tầng kỹ thuật luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn Cục luôn quan tâm đến đời sống của đoàn viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên. Cục trưởng Tạ Quang Vinh mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Công đoàn mới sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, thể hiện được bản lĩnh, năng động, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Các đoàn viên Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công đoàn Bộ, lãnh đạo Cục.

Thay mặt Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, đồng chí Đỗ Duy Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá cao về công tác chuẩn bị của Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật cho Đại hội lần này. Công đoàn Cục trong nhiệm kỳ 2019 - 2023 luôn đoàn kết, quan tâm, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Đỗ Duy Hiển kỳ vọng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 sau khi được bầu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị và tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí và bầu 3 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng chính thức và 1 đại biểu dự bị.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
 • Hà Tĩnh: Hỗ trợ kinh phí 93 nhà “Mái ấm công đoàn” cho người lao động khó khăn về nhà ở

  (Xây dựng) - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 78 năm Công đoàn Hà Tĩnh (1946 - 2024), Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí làm nhà, sửa nhà “Mái ấm công đoàn” cho 30 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 915 triệu đồng.

 • Công đoàn Việt Nam dừng các hoạt động văn hóa thể thao

  (Xây dựng) - Để bày tỏ tình cảm, sự kính trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn trực thuộc hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 20/7/2024 đến khi có thông báo cụ thể.

 • Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động hướng về Điện Biên

  Ngày 20/7, Công đoàn Viên chức Việt Nam và các Công đoàn trực thuộc, do Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông, đã đến thăm, tặng quà, tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

 • Công đoàn Vinaconex: Đẩy mạnh công tác truyền thông tổ chức các phong trào thi đua

  (Xây dựng) – “Với các doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn, công tác truyền thông đặc biệt quan trọng; góp phần chính yếu trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, quảng bá sản phẩm/dịch vụ, giúp tạo dựng tình cảm, uy tín của doanh nghiệp. Cũng như của tổ chức Công đoàn từ khách hàng, đối tác, đồng thời thúc đẩy tương tác, tính kết nối và mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn có thể tận dụng được tối đa các kênh truyền thông thì việc truyền tải thông tin, ý tưởng, thông diệp trong nội bộ doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với bên ngoài sẽ trở nên vô cùng hiệu quả, góp phần hữu hiệu vào việc hoàn thành các nhiệm vụ cùa dơn vị và tổ chức công đoàn”, đây là chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vinaconex.

 • Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là “đột phá của đột phá”

  (Xây dựng) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

 • Công đoàn Xây dựng Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

  (Xây dựng) - Ngày 12/7, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load