Thứ sáu 29/09/2023 07:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang vi phạm luật đấu thầu, gây thất thoát

15:06 | 24/05/2023

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; vi phạm pháp luật về đấu thầu; có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang). Thời kỳ thanh tra từ năm 2018 đến năm 2022 và những vấn đề có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra.

Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang vi phạm luật đấu thầu, gây thất thoát
Thông báo kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang.

Theo thông báo kết luận thanh tra, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, tuyển dụng nhiều dẫn đến dư người lao động; không xây dựng thang, bảng lương dẫn đến chi lương không đúng quy định.

Từ năm 2018-2021, công ty không xây dựng nhiều quy định quản lý nội bộ dẫn đến một số khoản chi không đúng trình tự thủ tục; mua hóa chất không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu gây lãng phí, quản lý sử dụng không chặt chẽ để thất thoát; không cân đối nguồn vốn khi thực hiện đầu tư dẫn đến tiềm ẩn rủi ro mất cân đối tài chính; không nộp vào ngân sách nhà nước nguồn thu từ dịch vụ thoát nước; hợp đồng mua nước sạch với giá cao hơn giá nước sạch của công ty khác, cao hơn giá nước bán lẻ tại một số khu vực, không báo cáo chủ sở hữu gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; chi sai quy định tiền thù lao từ nguồn đầu tư ngoài làm giảm nguồn thu của công ty...

Cụ thể, trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng hóa chất công ty không chấn chỉnh sai phạm sau thanh tra, tiếp tục vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; mua hóa chất cao hơn sản phẩm cùng loại, cùng xuất xứ Việt Nam tại cùng thời điểm, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí.

Việc ký kết hợp đồng mua, bán buôn nước sạch với Công ty MeKong: Từ năm 2019-2022, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang tiếp tục mua nước sạch của Công ty MeKong với giá cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng người quản lý công ty; thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương; thực tế không làm nhưng khoán và chi tiền làm thêm giờ; không tổ chức thi, quyết định nâng ngạch 1 viên chức và chi lương sai quy định; quyết toán lương năm 2020 không đúng kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; chi sai quy định tiền thù lao; không xây dựng quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, chi quỹ phúc lợi không đúng đối tượng.

Trong chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật phòng chống thanh nhũng, Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang tuyển dụng không đúng với kế hoạch dẫn đến lao động trong công ty dôi dư, ảnh hưởng chi phí và năng suất lao động; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động không dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh... Công ty không chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, vật tư hàng hóa, nhất là công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Từ những vi phạm nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị xử lý hành chính, giao Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với một tập thể và kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với một cá nhân; Giao Chủ tịch và Giám đốc Công ty tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với 6 cá nhân; đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 12 cá nhân.

Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, gồm: Thỏa thuận mua nước sạch không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh, cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; công ty tiếp tục vi phạm pháp luật về đấu thầu, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí; quản lý không chặt chẽ hóa chất và có dấu hiệu gây thất thoát tài sản nhà nước; đề nghị chi tiền thù lao không đúng quy định, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ./.

Theo Đại Lánh/baovephapluat.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load