Thứ hai 26/07/2021 10:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công trình ảnh hưởng lớn đến cộng đồng có được thuê thẩm tra?

12:19 | 17/06/2021

(Xây dựng) - Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được thẩm tra làm cơ sở cho việc thẩm định theo quy định tại Khoản 6, Điều 82, Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14.

cong trinh anh huong lon den cong dong co duoc thue tham tra
Ảnh minh họa.

Theo phản ánh của ông Trần Việt Hưng (Tuyên Quang), Khoản 3, Điều 82, Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 24, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14) quy định: “Cơ quan thẩm định được mời tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia thẩm định thiết kế xây dựng”.

Khoản 3, Điều 35, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP cũng quy định là “được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở”.

Như vậy, nếu chiếu theo quy định trên thì khi thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cơ quan thẩm định chỉ được mời tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định, chứ không được yêu cầu thuê tư vấn thẩm tra.

Tuy nhiên, quy định này mâu thuẫn với quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 87, Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 28, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14), theo đó cơ quan chuyên môn về xây dựng có quyền: “Yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra; mời tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia thẩm định khi cần thiết”.

Đối với những công trình theo Khoản 6, Điều 82, Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 24, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14) cũng bắt buộc phải được tư vấn thẩm tra.

Từ những phân tích nêu trên, ông Hưng đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vấn đề sau:

Khi thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cơ quan chuyên môn về xây dựng có được yêu cầu chủ đầu tư thuê tư vấn thẩm tra thiết kế hay không? Việc mời tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định bằng hình thức nào, trách nhiệm của các bên như thế nào? Nếu không được thuê tư vấn thẩm tra thì cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện sẽ rất khó có đủ điều kiện thực hiện thẩm định do số lượng công trình sử dụng vốn đầu tư công rất nhiều, biên chế công chức lại ít.

Trường hợp được thuê tư vấn thẩm tra thiết kế thì quy trình, thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra thực hiện như thế nào? Vì theo quy định về đấu thầu thì tất cả các gói thầu đều phải có kế hoạch đấu thầu và có giá gói thầu được người có thẩm quyền phê duyệt, do đó sẽ dẫn đến phát sinh nhiều thủ tục, kéo dài thời gian thực hiện.

Trường hợp trong tổng mức đầu tư chưa tính khoản mục chi phí thẩm tra thiết kế mà chỉ tính phí thẩm định (do dự án được duyệt cuối năm 2020 khi Luật số 62/2020/QH14 chưa có hiệu lực) thì có cần phải điều chỉnh tổng mức đầu tư để bổ sung chi phí này hay không?

Ông Hưng cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành quy định mới về các loại phí thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng (được quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng) phải được thẩm tra làm cơ sở cho việc thẩm định theo quy định tại Khoản 6, Điều 82, Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14.

Do đó, hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các công trình thuộc đối tượng nêu trên phải được thẩm tra trước khi trình thẩm định.

Việc thẩm tra này được quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 35, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, theo đó:

“3. Trong quá trình thẩm định, chủ đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

4. Việc thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng quy định tại Khoản 6, Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24, Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 được quy định như sau:

a) Trong quá trình thẩm định, trường hợp báo cáo kết quả thẩm tra chưa đủ cơ sở để kết luận thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng được quyền yêu cầu bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra;

b) Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng;

c) Nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục I Nghị định này. Các bản vẽ được thẩm tra phải được đóng dấu theo quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định này”.

Chi phí thẩm tra thuộc dự toán xây dựng công trình

Việc xác định dự toán xây dựng công trình được quy định tại Điều 12, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự toán xây dựng công trình (chi phí tư vấn đầu tư xây dựng).

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng (nếu có) được quy định tại Điều 9, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Các quy định mới về phí thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính.

Ông Hưng căn cứ các nội dung hướng dẫn nêu trên để nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hạ Nhiên

Theo

Cùng chuyên mục
 • lap dat he thong do xe tu dong can chung chi nang luc hang may

  (Xây dựng) - Công ty ông Đỗ Thanh Vỵ (Hà Nội) chuyên cung cấp hệ thống đỗ xe tự động dạng xếp hình (đỗ xe cơ khí) trong các tòa nhà cao tầng. Các dự án có số chỗ đỗ xe ô tô khác nhau (10, 20, 60, 80, 100, 150, 200, 300… vị trí đỗ cơ khí). Thời gian triển khai thi công lắp đặt khoảng 30 - 45 ngày.

 • phai tham dinh lai thiet ke co so trong truong hop nao

  (Xây dựng) - Hợp tác xã của bà Nguyễn Thị Lành (Hà Nội) làm chủ đầu tư dự án đầu tư khai thác chợ. Khi dự án triển khai đến bước ép cọc, vì nhiều lý do nên chuyển đổi đóng cọc vuông bê tông 30x30 sang cọc ly tâm D300A. Bà Lành hỏi, hợp tác xã có phải thẩm định lại thiết kế cơ sở và điều chỉnh giấy phép xây dựng không?

 • to chuc hoat dong xay dung theo linh vuc ghi tren chung chi

  (Xây dựng) - Công ty ông Lê Hồng Khánh hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình, đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trong đó phạm vi hoạt động ghi: Thiết kế, thẩm tra thiết kế/công nghiệp (khai thác mỏ)/Hạng 3; quản lý dự án/công nghiệp (khai thác mỏ)/Hạng 3.

 • co duoc lien danh hoac thue thau phu de du dieu kien nang luc

  (Xây dựng) - Trường hợp liên danh hoặc thuê thầu phụ thì nhà thầu thực hiện phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với phạm vi công việc do mình đảm nhận, trừ các công việc quy định tại Khoản 3, Điều 83, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

 • quyen tham dinh thiet ke du an nhom c

  (Xây dựng) - Ông Đồng Mạnh Hà (Hà Nội) hỏi, phần nội dung trưng bày - Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội có được xem xét là dự án nhóm C và công tác thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật sẽ do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND Thành phố thực hiện hay không?

 • phan loai du an co theo tong muc dau tu

  (Xây dựng) - Các trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không có quy định về quy mô tổng mức đầu tư.

Xem thêm
 • can cu phan cap tham dinh kiem tra nghiem thu cong trinh

  (Xây dựng) - Việc phân cấp thẩm định và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể triển khai dự án tại địa phương để phân cấp cho cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thực hiện theo quy định.

  11:02 | 16/07/2021
 • tham gia hoan thien cong trinh khong can chung chi nang luc

  (Xây dựng) - Công ty bà Ngô Thị Kim (Hà Nội) đang cung cấp, lắp đặt và thi công các hạng mục: Vách kính ngăn phòng họp, làm trần sợi khoáng, trần thạch cao, sơn bả, sàn nâng cho văn phòng. Vậy, công ty bà có cần xin chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hay không?

  11:12 | 14/07/2021
 • mua lai nha o xa hoi can nhung dieu kien gi

  (Xây dựng) - Ông Nguyễn Khắc Khiển (Hà Nội) hỏi, gia đình ông thuộc diện thu nhập thấp, hiện tại chưa có nhà ở nên muốn mua lại nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) thì có phải đóng thuế 2% tiền sử dụng đất không?

  15:50 | 10/07/2021
 • hoi nghi nha chung cu lan dau duoc to chuc khi nao

  (Xây dựng) - Ông Nguyễn Nam (Hà Nội) đang sinh sống tại một chung cư. Chung cư này chưa được Bộ Xây dựng cấp văn bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ cho cư dân từ tháng 10/2019. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao 90% tổng số căn hộ.

  11:37 | 10/07/2021
 • dieu kien nang luc khi xa lam chu dau tu du an

  (Xây dựng) - Ông Cao Văn Phương (Quảng Nam) hỏi, bộ máy chuyên môn của chủ đầu tư là cấp xã cần có những điều kiện nào? Công chức địa chính – xây dựng – nông nghiệp và môi trường và một số cán bộ, công chức chuyên môn khác của xã cần những điều kiện gì?

  11:14 | 09/07/2021
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load