Thứ tư 27/09/2023 22:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

08:46 | 04/06/2022

(Xây dựng) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định công nhận thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

cong nhan thanh pho bac kan hoan thanh nhiem vu xay dung nong thon moi
Phụ nữ thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn tham gia vệ sinh môi trường (Nguồn: https://backan.gov.vn).

Thành phố Bắc Kạn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bắc Kạn. Từ năm 2010 trở về trước, mặc dù kinh tế - xã hội của thành phố đã được quan tâm đầu tư, song vẫn còn nhiều khó khăn như: Quy hoạch thiếu đồng bộ, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông thấp, đi lại khó khăn đặc biệt là mùa mưa, các trường học thiếu về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học, cơ sở vật chất văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân thấp, nhất là khu vực nông thôn năm 2010 chỉ đạt 7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trên 10%.

Năm 2011, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Kạn có 4 xã xây dựng nông thôn mới gồm: Nông Thượng, Dương Quang, Huyền Tụng, Xuất Hóa. Đến tháng 8/2012, thị xã Bắc Kạn được công nhận là đô thị loại III. Thông qua việc thành lập 02 phường Xuất Hóa, Huyền Tụng, tháng 3/2015 thị xã Bắc Kạn chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Vì vậy, thành phố Bắc Kạn còn 2 xã chưa hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là Nông Thượng và Dương Quang. Khi đó, qua rà soát xã Nông Thượng đạt 4/19 tiêu chí, xã Dương Quang đạt 3/19 tiêu chí, một con số rất khiêm tốn.

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình thực hiện lâu dài là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng thời phát huy tối đa quyền làm chủ, sự chủ động của người dân, thành phố Bắc Kạn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân tham gia thực hiện chương trình. Năm 2012, thành phố tập trung xây dựng quy hoạch, đề án và đến quý IV/2012, 02 xã Nông Thượng và Dương Quang đã hoàn thành tiêu chí Quy hoạch.

Đối với tiêu chí Giao thông, năm 2011 chưa có xã nào đạt và chỉ có khoảng 5km đường liên xã tại Dương Quang được bê tông hóa. Sau 10 năm, với 30 dự án được đầu tư, thành phố đã có 54,53km đường giao thông được cải tạo nâng cấp và xây mới. Đến nay, đường liên xã được nhựa hóa đạt trên 79%, đường trục thôn, liên thôn và nội đồng đều có tỷ lệ cứng hóa, đi lại thuận tiện, không lầy lội vào mùa mưa.

Mặc dù năm 2011, tiêu chí Thủy lợi được đánh giá đạt tại 02 xã nhưng chất lượng thấp. Để duy trì và nâng cao tiêu chí, trong thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư, cải tạo nâng cấp và cứng hóa hệ thống kênh mương nhằm phát huy tối đa năng lực thiết kế, đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 100% diện tích đất sản xuất. Từ năm 2011 đến nay, thông qua các cuộc vận động, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” đã hỗ trợ xây mới, nâng cấp, sửa chữa 45 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Hiện nay 02 xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành chuyên môn và sự nỗ lực cố gắng của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận vào cuộc hướng ứng tích cực của nhân dân, đến năm 2017, xã Nông Thượng đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2019, xã Dương Quang đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới. Theo đó, thành phố Bắc Kạn có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và đủ điều kiện để hoàn thiện các thủ tục xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Như vậy, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của thành phố Bắc Kạn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại.

Đến nay, 100% đường xã, liên xã, đường đến thành phố được kiên cố hóa; trên 72% các tuyến đường trục chính liên thôn được kiên cố hóa, đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch sẽ đạt trên 71%; trên 82% số kênh mương được kiên cố hóa… Nhiều mô hình phát triển sản xuất mới hiệu quả cao có sự liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 38 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của 02 xã còn 2,05%. Thành phố Bắc Kạn không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Quyết định số 675/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 về việc công nhận thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng đã giao UBND tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Bắc Kạn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load