Thứ năm 18/07/2024 12:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2028

20:01 | 12/10/2023

(Xây dựng) - Ngày 12/10, tại Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023- 2028. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2028
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Đại hội.

Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều thách thức, khó khăn. Đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng đang nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, công tác, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam luôn quan tâm, tập trung chăm lo lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và quyền lợi chính trị cho đoàn viên, người lao động trong toàn Ngành. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, bám sát thực tiễn của Ngành, đơn vị cơ sở.

Hàng năm, Công đoàn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành. Đặc biệt là các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam. Năm 2020, Công đoàn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V; tại Đại hội, 51 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác được tôn vinh, khen thưởng.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động, các cấp Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn phát động, tổ chức 1.570 chiến dịch và đợt thi đua. Tích cực hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển”, Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong công nhân viên chức lao động. Trong nhiệm kỳ, có 11.517 đề tài, sáng kiến được áp dụng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, làm lợi hơn 545 tỷ đồng; các đơn vị đã chi thưởng hơn 24 tỷ đồng. Nhiều tập thể, cá nhân được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Xây dựng Việt Nam khen thưởng.

Tại khối cơ quan quản lý Nhà nước, đoàn viên Công đoàn tiếp tục thi đua đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động đầu tư¬ xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh. Cán bộ, viên chức các Viện nghiên cứu thi đua đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoàn thành nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng; phối hợp với các Cục, vụ thuộc Bộ Xây dựng soạn thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá xây dựng. Cán bộ, viên chức thuộc lĩnh vực y tế từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khoẻ cho người dân và người lao động, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, tăng cường nhân lực tuyến đầu cho các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.

Tại khối các trường, đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đặc biệt là đào tạo theo yêu cầu, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội; phối hợp với một số địa phương, đơn vị tổ chức đào tạo nghề mới, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động. Tích cực thực hiện cải tiến nội dung chương trình, ph¬ương pháp đào tạo, tham gia và đạt giải cao tại các hội thi cấp quốc gia và quốc tế.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2028
Quang cảnh Đại hội.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” toàn quốc ngành Xây dựng hàng năm góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Giai đoạn 2018-2023, đã biểu dương 333 điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng.

Với kết quả đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, Công đoàn Xây dựng Việt Nam được khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương bầu chọn là đơn vị dẫn đầu, được Chính phủ tặng Cờ thi đua (2019), được Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua (giai đoạn 2016-2020), được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua (2018, 2021). Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” hàng năm được các cấp Công đoàn trong Ngành quan tâm thực hiện. Các hoạt động tập trung chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, phát động thi đua lao động sản xuất, tôn vinh người lao động, sản phẩm tiêu biểu, trí tuệ của người lao động; thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn... “Tháng Công nhân” đã tạo động lực và sức lan tỏa trong đoàn viên, người lao động, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn Ngành.

Các cấp Công đoàn tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động.

Phát biểu tổng hợp các ý kiến đóng góp với Đại hội, các đại biểu đến từ các Công đoàn trực thuộc đã đóng góp những kiến nghị liên quan tới hoạt động xây dựng như: Hợp đồng xây dựng, quy định liên quan tới quyết toán xây dựng; mức lương cho lao động ngành Xây dựng… nhiều yếu tố liên quan đến chi phí đến lợi nhuận doanh nghiệp, biến động nguyên liệu giá tăng đầu vào, các khoản chi phí khác.

Các ý kiến của đoàn viên thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã có những kiến nghị với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét đề nghị điều chỉnh về tài chính Công đoàn để phù hợp với tình hình thực tiễn, đề xuất nâng cao chi phí cho cán bộ Công đoàn; kiến nghị đưa bữa ăn ca vào chi phí chính thức nhằm nâng cao đời sống cho đoàn viên Công đoàn.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2028
Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã nhận xét: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn ngành Xây dựng đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành và vượt 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề ra. Nổi bật là tập trung làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Chú trọng việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ban hành, triển khai Nghị quyết số 77/NQ-CĐXD ngày 18/02/2019 về “Nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; ban hành thỏa ước lao động tập thể mẫu tham khảo kèm theo phụ lục với gần 60 nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật; tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 99,7%; 100% số bản thỏa ước lao động tập thể có từ 03 nội dung trở lên có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Bình quân hàng năm có trên 95% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hơn 70% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; tổ chức 2.581 cuộc đối thoại tại nơi làm việc. Quan tâm “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, có 87,8% số doanh nghiệp đã tổ chức bữa ăn ca cho người lao động, trong đó 90% doanh nghiệp có mức ăn ca từ 18.000 đồng trở lên. Đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các cấp Công đoàn trong Ngành đã linh hoạt, sáng tạo hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, đoàn viên, người lao động ở trong các khu cách ly, phong tỏa; rà soát, đề xuất hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng ngoài các đối tượng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, đã có 33.205 người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được trợ cấp. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn phát động và tổ chức 1.570 chiến dịch và đợt thi đua. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng được quan tâm, triển khai thường xuyên với 3.047 đoàn viên ưu tú được tổ chức Công đoàn giới thiệu vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Những kết quả trên đã khẳng định vai trò cùng những đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Xây dựng và đất nước, đóng góp tích cực vào kết quả chung của công tác Công đoàn, phong trào công nhân lao động cả nước.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng lưu ý Công đoàn ngành Xây dựng một số nội dung để Đại hội quan tâm thảo luận và tổ chức thực hiện trọng nhiệm kỳ tới:

Tập trung thực hiện tốt chức năng cơ bản, cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lao động và Công đoàn. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thương lượng, ký kết các thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, phát triển lợi ích cho đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi, phúc lợi đoàn viên; có nhiều hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên phù hợp với đặc thù của Ngành và đơn vị. Từ đó thu hút đông đảo người lao động tham gia, ủng hộ, tin tưởng và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp, chú trọng quan tâm người lao động trực tiếp, khuyến khích động viên phát huy sáng kiến, sáng tạo, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập người lao động. Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn và Bộ Xây dựng phát động.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2028
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cũng đã gửi tặng lẵng hoa tới Công đoàn Xây dựng Việt Nam tri ân những đóng góp của Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong những đóng góp với hoạt động chung của ngành Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cũng đã khẳng định tại Đại hội: Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng luôn quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Kết quả hoạt động của Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã đóng góp hết sức quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng, của ngành Xây dựng và đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Với những thành tích quan trọng đã đạt được, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đặc biệt là các kế hoạch, giải pháp cụ thể của Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ mới cần bám sát việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, thay đổi mô hình, phương thức hoạt động; chú trọng xây dựng, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng và tăng cường các hoạt động xã hội để tập hợp, động viên được đông đảo công nhân, lao động, phát triển đoàn viên công đoàn.

Tích cực tham gia trong việc xây dựng cơ chế chính sách của Bộ Xây dựng, nhất là các cơ chế chính sách có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng, người lao động để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động trong triển khai, thực hiện. Tham gia kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động. Tiếp tục tham gia trong công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, chủ động nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lao động phù hợp khi doanh nghiệp thay đổi mô hình hoạt động.

Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động nhất là việc làm, nhà ở, thu nhập, điều kiện làm việc, bảo hiểm xã hội... Nhất là người lao động ở những vùng khó khăn, vùng miền núi, vùng sâu vùng xa và ở những công trình trọng điểm.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load