Thứ bảy 19/09/2020 17:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cơ quan Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

09:59 | 27/03/2020

(Xây dựng) - Ngày 26/3, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng (trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

co quan dang uy khoi bo xay dung tai thanh pho ho chi minh to chuc dai hoi chi bo nhiem ky 2020 2025
Cấp ủy Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ vừa qua, Cấp ủy đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tham gia thực hiện và đề ra các giải pháp cụ thể về thực hiện nhiệm vụ chính trị trong việc động, sáng tạo, làm tốt công tác nghiên cứu, đề xuất tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai kịp thời chủ trương định hướng lớn của Trung ương, Thành ủy; tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng;

Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác hàng năm thành công, tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú kết nạp đảng và đảng viên mới; làm tốt công tác nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng, xây dựng, rà soát, bổ sung, ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 -2020; Quy chế tài chính - ngân sách;

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành thường xuyên chế độ tự phê bình và phê bình, nhất là trong Chi bộ, cán bộ chủ chốt, gắn với lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ (nhất là giữa đồng chí Bí thư Chi bộ và đồng chí Thủ trưởng cơ quan) và trong toàn thể đảng viên gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác...

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ tập trung phát huy truyền thống đoàn kết của cơ quan Đảng ủy Khối; tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tập thể Chi bộ; xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đảng bộ Khối, Thành ủy và ngành Xây dựng giao;

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, tác phong chuyên nghiệp cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan Đảng ủy Khối; đẩy mạnh tính chủ động trong công tác tham mưu, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội;

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ mà các tổ chức đoàn thể là hạt nhân; không ngừng nâng cao đời sống người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần; Làm tốt công tác xã hội - từ thiện…

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lê Anh – Phương Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load