Thứ hai 26/07/2021 10:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chủ động, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chức năng nhiệm vụ

20:33 | 16/06/2021

(Xây dựng) - Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tại Hội nghị giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021 mới đây. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chức năng nhiệm vụ.

chu dong quyet liet hon nua trong thuc hien chuc nang nhiem vu
Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021.

Tuyệt đối không chậm muộn văn bản

Tại Hội nghị giao ban thường kỳ hàng tháng, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng thẳng thắn trao đổi, thảo luận, cập nhật tình hình mới phát sinh, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cũng như tăng cường sự chủ động, phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong tháng 6, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức viên chức Bộ xây dựng thắt chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, có quyết tâm cao, quyết liệt trong công việc; Chủ động, sáng tạo trong tham mưu đề xuất, có tinh thần trách nhiệm cao, nâng cao đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ, có chất lượng.

Bộ trưởng ghi nhận trong những tháng đầu năm 2021, với tinh thần và khí thế mới, các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã tích cực triển khai Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Nghị quyết của Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; triển khai các nội dung trong Chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng năm 2021; đôn đốc việc hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, tuyệt đối không để tình trạng chậm muộn văn bản.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp làm việc với Bộ Xây dựng, thể hiện sự sát sao, quyết liệt và kỳ vọng của Thủ tướng đối với Bộ Xây dựng.

Theo Thông báo số 139/TB-TTg ngày 31/5/2021, Thủ tướng cơ bản đồng tình về 10 nhóm giải pháp do Bộ đưa ra, trọng tâm là nghiên cứu, đẩy mạnh phân cấp phân quyền phù hợp; tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhưng đảm bảo không chồng chéo, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, thể chế, chính sách.

Thủ tướng yêu cầu ngành Xây dựng phải có tư duy phương pháp luận và cách tiếp cận vấn đề theo tình hình thực tiễn mới, huy động nguồn lực, phát huy thế mạnh của Ngành để phát triển nhanh, bền vững.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị cần cụ thể hóa đưa vào Chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị mình, bám sát Chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng, tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực.

Nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo cụ thể cho các lĩnh vực hoạt động. Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng thay thế Nghị định số 81/2017/NĐ-CP trên cơ sở rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ mới của Bộ và của từng đơn vị, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và thống nhất trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, trình thẩm định phê duyệt theo quy định.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ cần làm ngay thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện thể chế toàn diện đối với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành Xây dựng theo hướng tăng cường quản lý Nhà nước thống nhất, tránh chồng chéo với các Bộ ngành khác, bảo đảm đúng chức năng, vị trí, quyền hạn.

Triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 5/2021, Bộ trưởng yêu cầu tập trung vào một số vấn đề như nghiên cứu đề xuất, xây dựng các chính sách phát triển nhà ở; Tổng kết thi hành Luật đất đai 2013; Lập các đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các địa phương; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhưng phải chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, kém hiệu quả; Khẩn trương rà soát, ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng đề nghị đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ báo cáo lãnh đạo Bộ ký trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng (thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP); trình Lãnh đạo Bộ ban hành ban hành 09 Thông tư hướng dẫn trong tháng 6/2021.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng Chính phủ điện tử, Bộ trưởng đề nghị khẩn trương hoàn thiện phần mềm quản lý điều hành, quản lý quy trình điện tử, đảm bảo đủ điều kiện triển khai quản lý quy trình trình ký văn bản trên hệ thống thông tin điều hành của Bộ ngay trong tháng 6/2021 nhằm chuẩn bị cho việc xử lý hồ sơ điện tử. Lập kế hoạch tập huấn cho các đơn vị thuộc Bộ.

Về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng yêu cầu: Khẩn trương rà soát, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong quý II/2021; Nghiên cứu, xây dựng đề cương Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến 2040 thay thế Quyết định số 2127/QĐ-CP; Hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn nhà ở công vụ trên cơ sở tổng hợp, báo cáo đề xuất các Bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng nhận định: Thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro, do vậy phải chủ động theo dõi, bám sát diễn biến tình hình thị trường và kịp thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển một cách ổn định và bền vững.

Bộ Xây dựng đẩy mạnh triển khai thực hiện các Chương trình, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; đảm bảo an sinh xã hội; Theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản...

Về quản lý vật liệu xây dựng, Bộ trưởng đề nghị nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng mạnh, nhất là vật liệu xây dựng, tác động đến đầu vào của các ngành sản xuất khác và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, Vụ Vật liệu Xây dựng theo dõi, bám sát giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá thép xây dựng, kịp thời đưa ra những đề xuất, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn.

Về quản lý phát triển đô thị, Bộ trưởng yêu cầu Cục Phát triển đô thị xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện các quy định về tiêu chí phân loại đô thị tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Rà soát kỹ các nội dung, hoàn thiện hồ sơ trình Nghị định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về Quản lý đầu tư phát triển đô thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2021.

Trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục nghiên cứu thẩm định Nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2040; Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060...

Chủ động bố trí nguồn lực thẩm định đồ án quy hoạch theo hình thức họp trực tuyến, tháo gỡ khó khăn cho địa phương; Nghiên cứu sửa đổi Luật Quản lý phát triển đô thị gắn với quy hoạch nông thôn.

Về công tác quản lý doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh doanh nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu rà soát, xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty HUD và VICEM giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục hoàn thiện công tác cổ phần hóa HUD và VICEM trên nguyên tắc phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đúng phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt; bảo toàn vốn Nhà nước, không để thất thoát tài sản, vốn Nhà nước; theo dõi sát tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để chỉ đạo kịp thời.

Sau cùng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị chức năng, cán bộ, công chức, viên chức của Ngành quán triệt các nội dung trên và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Anh Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • chi dao dieu hanh cua chinh phu thu tuong chinh phu noi bat tuan tu 19 237

  Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo giãn cách xã hội 19 tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg; mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19; thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19...

  09:57 | 24/07/2021
 • thu tuong phe chuan chu tich pho chu tich ubnd 5 tinh

  (Xây dựng) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Đồng Nai, Sóc Trăng, Cà Mau, Khánh Hòa.

  21:39 | 23/07/2021
 • chu tich quoc hoi vuong dinh hue trao nghi quyet cua quoc hoi ve cong tac can bo

  (Xây dựng)- Chiều 23/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

  21:33 | 23/07/2021
 • quoc hoi thao luan ve chu truong dau tu cac chuong trinh muc tieu quoc gia

  (Xây dựng) - Chiều 23/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

  21:20 | 23/07/2021
 • to cong tac dac biet phong chong dich covid 19 cua bo xay dung khan truong thuc hien nhieu nhiem vu trong tam

  (Xây dựng) - Đối với hoạt động của Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng có bộ phận thường trực là Cục công tác phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, về phía Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh phía Nam hỗ trợ triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm liên quan ngành xây dựng: Hỗ trợ về kỹ thuật xây dựng trong việc thiết lập các bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung; Các hoạt động cung ứng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật; Duy trì hoạt động đầu tư xây dựng thông thường và Bố trí lán trại, chỗ nghỉ cho công nhân tại các Khu công nghiệp.

  21:09 | 23/07/2021
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load