Thứ bảy 25/06/2022 11:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cần Thơ: Trung tâm Quản lý nhà và chất lượng công trình xây dựng thực hiện các chức năng quản lý nhà ở và giám định xây dựng

16:36 | 05/01/2022

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Quyết định số 4281/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý nhà và chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng.

can tho trung tam quan ly nha va chat luong cong trinh xay dung thuc hien cac chuc nang quan ly nha o va giam dinh xay dung
Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ.

Theo Quyết định của UBND thành phố Cần Thơ, Trung tâm Quản lý nhà và chất lượng công trình xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, số lượng người làm việc và tài chính theo quy định, Trung tâm chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Xây dựng.

Trung tâm thực hiện chức năng tham mưu Sở Xây dựng: Quản lý vận hành và bảo trì nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng Hệ thống Thông tin quản lý rủi ro ngập (FRMIS) cho thành phố Cần Thơ; giám định xây dựng; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, quản lý nhà ở; thực hiện cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý nhà ở, vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Theo đó, Trung tâm giúp Sở Xây dựng thực hiện quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Tiếp nhận quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước do cơ quan có thẩm quyền, lập hồ sơ, để nghị cấp có thẩm quyền xác lập nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, tính toán giá đối với các trường hợp xin thuê, thuê mua, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Quản lý, bố trí, cho thuê, theo dõi việc sử dụng quỹ nhà ở được giao; Xây dựng, ban hành nội quy quản lý sử dụng nhà ở; Lập kế hoạch tổ chức và tổ chức thực hiện bảo trì, cải tạo, xây dựng lại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được giao quản lý. Kiểm tra, theo dõi phát hiện kịp thời và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; tham gia xử lý, các khiếu nại, tố cáo, tố tụng trong lĩnh vực quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Tập hợp, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến quá trình xây dựng, vận hành, bảo hành, bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Hợp tác đầu tư phát triển quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Tham mưu, giúp Sở Xây dựng thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng: thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, sự cố công trình xây dụng do Sở Xây dựng giao; Thực hiện công tác quản lý, nâng cao chất lượng công trình xây dựng thông qua việc nghiên cứu, đề xuất để tham mưu cho Sở trình UBND thành phố Cần Thơ ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng xây dựng, an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng và chi phí xây dựng công trình, phù hợp với yêu cầu thực tế của thành phố; Thực hiện công tác quản lý phòng thí nghiệm, khảo sát, đo đạc, giám định chất lượng xây dựng và phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của Sở Xây dựng.

Tham mưu Sở Xây dựng quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng Hệ thống thông tin quản lý rủi ro ngập (FRMIS) cho thành phố Cần Thơ. Tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước do Sở Xây dựng trong trường UBND thành phố giao Sở Xây dựng làm đại chủ sở hữu. Thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, bao gồm: Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình; Cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Cấp chứng hành nghề môi giới bất động sản; Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Công tác đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng công trình trong quá trình thi công và hoàn thành xây dựng của chủ đầu tư các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố; Tổ chức kỳ thi sát hạch để phục vụ hoạt động xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng; Cập nhật thông tin chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng trên phần mềm quản lý năng lực hoạt động xây dựng tổ chức và cá nhân của Bộ Xây dựng.

Trung tâm cung cấp các dịch vụ công: Quản lý nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà tập thể, nhà chung cư) thuộc sở hữu Nhà nước; Kiểm định chất lượng xây dựng an toàn chịu lực, sự cố, đánh giá giá trị còn lại, đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình xây dựng thuộc vốn ngân sách Nhà nước; Giám định chất lượng công trình xây dựng; Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng, cấu kiện công trình; Giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng; Kiểm định chất lượng hiện trạng và lập quy trình bảo trì công trình.

Thực hiện cung cấp các dịch vụ như: Quản lý, vận hành các nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật khác có liên quan; Phối hợp, liên kết tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng theo quy định; Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, quản lý nhà ở, vật liệu xây dựng và bảo trì công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; Thực hiện cung cấp các dịch vụ xây dựng theo quy định như: Kiểm tra, chứng nhận, đánh giá chất lượng công trình xây dựng, đánh giá an toàn công trình xây dựng trong quá trình vận hành và sử dụng; thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng; Kiểm định chất lượng cấu kiện và công trình xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, bảo trì công trình, tư vấn thiết bị thí nghiệm xây dựng.

Tư vấn khảo sát xây dựng gồm: Quan trắc công trình xây dựng, khảo sát địa hình, khảo sát cắm mốc quy hoạch, lộ giới, chỉ giới xây dựng, khảo sát hiện trạng công trình, khảo sát địa kỹ thuật xây dựng công trình bao gồm (địa hình, địa chất, thủy văn…). Thiết kế xây dựng phục vụ công tác bảo trì, cải tạo sửa chữa công trình xây dựng. Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; thẩm tra tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng. Thực hiện gia công, thử tải cọc, thử tải công trình xây dựng, thử tải hệ giàn giáo, cốp pha công trình xây dựng. Cung cấp các dịch vụ khác trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công. Tham gia thiết kế xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với năng lực chuyên môn của đơn vị và quy định pháp luật…

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load