Thứ bảy 15/05/2021 05:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cách xử lý đối với diện tích đất tăng thêm

10:54 | 15/04/2021

Hiện nay, có tình trạng đo đạc không chính xác, người sử dụng đất lấn, chiếm,... dẫn đến nhiều diện tích đất tăng thêm so với Giấy chứng nhận đã cấp. Phần diện tích tăng thêm này có thể được xử lý như thế nào?

Nguyên nhân tăng thêm diện tích đất

Trường hợp diện tích đất thực tế khác so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp, chủ yếu do 3 nguyên nhân sau:

- Do việc đo đạc không chính xác: Nhiều trường hợp mặc dù ranh giới thửa đất không thay đổi, nhưng khi đo đạc lại thì diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp.

- Do người sử dụng đất lấn, chiếm.

- Do nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế.

cach xu ly doi voi dien tich dat tang them
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tăng thêm diện tích đất. Ảnh: QĐ

Cách xử lý đối với diện tích đất tăng thêm

Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định rõ về Cách xử lý khi diện tích thực tế khác với diện tích trong giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận đã cấp, cụ thể:

- Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

- Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo Khương Duy/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load