Thứ tư 22/01/2020 18:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

16:09 | 04/10/2019

(Xây dựng) – Ngày 03/10, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020 (tiêu chí quy hoạch). Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì hội nghị.

bo xay dung tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia xay dung nong thon moi
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh kết luận hội nghị.

Nhằm hướng tới xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Mục tiêu chính của Nghị quyết là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn; xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch; xây dựng nông thôn giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn là NTM. Tiêu chí đánh giá xã NTM được ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và bổ sung, điều chỉnh cho giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Tiêu chí quy hoạch là Tiêu chí số 1 trong các giai đoạn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Để thực hiện mục tiêu trên, công tác quy hoạch xây dựng cần phải đi trước một bước làm cơ sở đầu tư, phát triển hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng NTM bền vững.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Bộ Xây dựng đã chủ động xây dựng các văn bản pháp luật, tham mưu, đề xuất nhiều chương trình Đề án như Chương trình thí điểm xây dựng mô hình NTM tại 11 xã thí điểm năm 2009, Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng NTM trên phạm vi cả nước..., đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác lập quy hoạch NTM.

Mặc dù chất lượng các Đồ án quy hoạch tại nhiều địa phương chưa đạt yêu cầu, nhưng đây là cơ sở tốt cho các xã lập các Đề án xây dựng NTM. Số xã có quy hoạch trên tổng số xã của cả nước đã tăng từ 23,1% năm 2010 lên 83,5% vào năm 2013 và hiện nay là đạt 99,7%.

bo xay dung tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia xay dung nong thon moi
Ngày 03/10, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 (tiêu chí quy hoạch).

Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu đưa Chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn 2016 - 2020 đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Bộ Xây dựng tiếp tục được phân công là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch xây dựng NTM.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Xây dựng được phân công chủ trì hướng dẫn Quy hoạch xây dựng vùng nhằm đáp ứng tiêu chí huyện NTM và quy hoạch xã NTM bổ sung thêm nội dung đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị.

Căn cứ nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương, các Chương trình mục tiêu quốc gia giao trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 tại Quyết định số 316/QĐ-BXD ngày 24/4/2019.

Trên cơ sở đó, cùng với việc tổng hợp Báo cáo của các địa phương gửi về, Bộ Xây dựng đã viết dự thảo Báo cáo tổng kết nội dung “Quy hoạch xây dựng NTM” và kết quả thực hiện tiêu chí số 01 về quy hoạch, đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết, tập trung làm rõ kết quả đạt được; chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan và khách quan; rút ra kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, giải pháp đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo.

bo xay dung tong ket 10 nam thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia xay dung nong thon moi
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết nội dung quy hoạch xây dựng NTM và kết quả thực hiện tiêu chí số 01 về quy hoạch.

Trong đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm một số nội dung cụ thể, bao gồm: Rà soát văn bản quy định, hướng dẫn quy hoạch xây dựng, quản lý cảnh quan NTM nhằm điều chỉnh quy hoạch cảnh quan nông thôn phù hợp với từng vùng miền, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội; Hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM mới cấp xã gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khai thác lợi thế của địa phương, bảo tồn và phát huy các giá trị không gian, bảo vệ môi trường...; Nghiên cứu, hướng dẫn việc xây dựng NTM gắn liền với quá trình đô thị hóa ở cấp huyện;

Cũng tại hội nghị, đại diện các Sở Xây dựng Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thái Bình, Sơn La... chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch và xây dựng NTM, kết quả và tồn tại cần giải quyết, nhiệm vụ, phương hướng và các giải pháp xây dựng NTM trong thời gian tới.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng trình bày các chương trình nhà ở nông thôn, đặc biệt là kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ ở miền Trung. Bên cạnh đó, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyên thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Phan Thị Mỹ Linh cũng tham gia đóng góp ý kiến cho Bộ Xây dựng hoàn thiện Báo cáo tổng kết.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt được những kết quả nhất định sau 10 năm triển khai.

Tính đến năm 2019, toàn quốc có 93 huyện/thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và trên 51,16 % số xã đạt chuẩn xã NTM (4.544 xã). Diện mạo cảnh quan nông thôn được cải thiện rõ nét, chất lượng đời sống của người dân được cải thiện đáng kể, đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người đã tăng gấp 3,5 lần. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp rõ rệt, hệ thống đường liên thôn, liên xã, liên huyện được cải tạo, xây mới, tạo nên sự thay đổi đáng kể về bộ mặt không gian nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cũng còn một số hạn chế, tồn tại như chất lượng quy hoạch chưa cao, quy hoạch chưa gắn với phát triển đô thị, chưa gắn với đặc thù của địa phương, chưa gắn liền với nhiệm vụ ứng phó với biến đối khí hậu, quy hoạch thiếu tính dự báo, chưa có sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng, sản xuất, dân cư và hạ tầng, quy hoạch nghĩa trang chưa tốt, bất cập trong xử lý chất thải rắn, vấn đề cấp nước sạch...

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Vụ Quy hoạch - Kiến trúc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia hội nghị, ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Thanh Nam và nguyên Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, hoàn thiện Báo cáo trong tuần kế tiếp để gửi lên Ban Chỉ đạoTrung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia trong hội nghị tổng kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng. 

Dịch Phong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load