Thứ năm 03/12/2020 07:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng công bố việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

10:02 | 28/09/2020

(Xây dựng) – Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 491/CV-BCSĐ về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

bo xay dung cong bo viec tiep nhan tong hop y kien nhan dan vao du thao cac van kien dai hoi dai bieu toan quoc lan thu xiii cua dang
Ảnh minh họa

Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Phối hợp chặt chẽ với các Cấp ủy đảng cùng cấp lãnh đạo tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW; tiếp nhận, tổng hợp và gửi báo cáo về Báo Xây dựng trước ngày 10/11/2020.

Giao Báo Xây dựng chủ trì phối hợp Trung tâm Thông tin tổ chức công bố các văn kiện Đại hội, tổng hợp các ý kiến; xây dựng báo cáo trình lãnh đạo Bộ ký ban hành trước ngày 13/11/2020.

Theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020, việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; chắt lọc, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến của nhân dân với tinh thần xây dựng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết đối với Đảng, đất nước.

Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Thời gian công bố: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020.

Hình thức công bố: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hội thảo, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, học viện, nhà trường và cơ quan, đơn vị Nhà nước.

Đối tượng lấy ý kiến góp ý: Các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài (chưa phải là Đảng viên).

Thời gian lấy ý kiến: Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020.

Hình thức thảo luận, góp ý kiến: Góp ý trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học; thông qua hệ thống thư báo: Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới các cấp ủy đảng các cấp và tới các cơ quan báo chí Trung ương, của đảng bộ các địa phương, các ban bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/02/2020 của Văn phòng Trung ương về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các ý kiến đóng góp gửi qua hòm thư điện tử tại địa chỉ: lienhe@baoxaydung.com.vn

Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load