Thứ ba 28/11/2023 16:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

16:07 | 26/12/2020

(Xây dựng) – Chiều ngày 26/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016 -2020); Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 5 năm (2021-2025) và năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chủ trì Hội nghị.

bo xay dung co ban hoan thanh cac chi tieu nhiem vu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư xây dựng

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được chú trọng, tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện chính sách, phát hiện vướng mắc, bất cập để sửa đổi, hoàn thiện cho phù hợp. Xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật với nhiều nội dung đổi mới, đảm bảo thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

bo xay dung co ban hoan thanh cac chi tieu nhiem vu
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Ban hành và thực hiện các kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Đối thoại với các Hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan để tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, người dân.

Hệ thống các công cụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng được sửa đổi, bổ sung, ngày càng đồng bộ, đầy đủ, góp phần tạo lập thị trường xây dựng cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch, hạn chế tham nhũng, thất thoát và lãng phí, bằng việc triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng; Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình...

Công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng từng bước đi vào nề nếp. Công tác thanh tra, kiểm ra, chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động xây dựng được tăng cường bằng nhiều hình thức.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng được đổi mới và tăng cường theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện, góp phần tích cực nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chất lượng các công trình xây dựng trong cả nước về cơ bản được đảm bảo, chất lượng các công trình trọng điểm, có quy mô lớn được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế, đưa vào vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả.

bo xay dung co ban hoan thanh cac chi tieu nhiem vu
Toàn cảnh Hội nghị.

Nhiều đổi mới trong công tác quy hoạch, kiến trúc

Công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã có nhiều đổi mới, mục tiêu, định hướng quy hoạch đã bám sát, cụ thể hóa các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành liên quan của quốc gia, vùng, tỉnh và địa phương, chú ý nhiều hơn đến yếu tố thị trường. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn theo quy hoạch được áp dụng thống nhất trên cả nước và có nhiều chuyển biến tích cực.

Quy hoạch xây dựng vùng, các khu chức năng, quy hoạch đô thị và hạ tầng kỹ thuật được đẩy mạnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong cả nước rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đô thị và đẩy nhanh tốc độ phủ kín quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, đặc biệt là tại các đô thị trung tâm, đô thị tạo động lực tăng trưởng, các khu vực phát huy tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội (các khu du lịch, khu kinh tế cửa khẩu...).

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành về cơ bản. Tỷ lệ số xã có quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 99,6%. Thông tin về quy hoạch từng bước được công khai. Cung cấp thông tin quy hoạch đã được triển khai rộng rãi. Năm 2019 đã hoàn thành Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Công tác quản lý kiến trúc được coi trọng. Lần đầu tiên, các quy định về quản lý không gian, cảnh quan đô thị, quản lý kiến trúc, hoạt động và hành nghề kiến trúc, kiến trúc công trình... được luật hóa trong Luật Kiến trúc.

Công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị đã từng bước được thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch, có chuyển biến rõ nét, đã tăng cường sự kiểm soát thống nhất từ Trung ương đến địa phương; khắc phục từng bước những tồn tại về phát triển thiếu trọng tâm, trọng điểm, thiếu kiểm soát dẫn đến phát triển thiếu đồng bộ giữa mở rộng không gian, dân số và chất lượng cuộc sống của dân cư đô thị, lãng phí tài nguyên đất đai và nguồn lực của xã hội. Nâng cấp, nâng loại đô thị có nhiều đổi mới theo hướng tập trung nâng cao chất lượng và tính đồng bộ của các đô thị.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị từng bước được đầu tư, mở rộng và hoàn thiện theo hướng hiện đại, đồng bộ với các hình thức đầu tư đa dạng. Năng lực của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khả năng tiếp cận các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật được cải thiện rõ rệt. Các chương trình, định hướng, chiến lược về quán lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật được tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Công tác phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở người dân, đặc biệt các đối tượng người có công, người nghèo ở khu vực thường xuyên bị bão, lũ, ngập lụt, người thu nhập thấp đô thị. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các chương trình hỗ trợ về nhà ở. Thị trường bất động sản cơ bản được kiểm soát, tiếp tục tăng trưởng, chưa có dấu hiệu bất thường, cực đoan lớn.

Kiểm soát phát triển vật liệu xây dựng ngày càng chặt chẽ thông qua triển khai hiệu quả các quy hoạch, chương trình phát triển vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng đã phê duyệt. Sản xuất vật liệu xây dựng phát triển ổn định, tăng trưởng khá, cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và mở rộng thị trường tiêu thụ ở ngoài nước.

bo xay dung co ban hoan thanh cac chi tieu nhiem vu
Lần đầu tiên trong gần 06 năm liên tiếp trở lại đây, thị trường bất động sản phát triển ổn định, không có hiện tượng phát triển nóng hoặc trầm lắng.

Cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới điều kiện đầu tư kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, trọng tâm là xây dựng, kết nối hệ thống văn bản quản lý điều hành và xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính của ngành Xây dựng.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành Xây dựng tiếp tục tăng cường, các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, kết luận cụ thể, rõ ràng. Các vi phạm, tồn tại được kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm túc chấp hành.

Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước luôn được tập trung chỉ đạo, bảo đảm hiệu quả, tiến độ thực hiện ở một số doanh nghiệp chậm do một số quy định pháp luật thay đổi, các địa phương chậm có ý kiến về phương án sử dụng đất và giá đất.

Thực hiện các giải pháp đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ. Những Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng được lồng ghép trong các Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm và các Đề án, nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ quản lý nhà nước của ngành. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế xây dựng công trình, các giải pháp trong quy hoạch kiến trúc... nhằm bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực, điều phối các Ủy ban liên chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch phân ban. Tham gia hiệu quả các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác song phương và đa phương theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm, vận động tài trợ, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ODA.

Tích cực phổ biến văn bản pháp luật, cơ chế chính sách quản lý nhà nước. Hoàn thiện hệ thống Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện Hệ thống thông tin quản lý nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo kết nối và liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung biên chế cho Bộ Xây dựng, bổ sung tiêu chí về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý xây dựng, đô thị các cấp và xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cán bộ hằng năm.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành Xây dựng trong xây dựng phát triển đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực to lớn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Xây dựng cả nước trong suốt 05 năm qua đã góp phần quan trọng vào sự thay đổi không chỉ ở thành thị mà ở cả nông thôn, cho tới hải đảo xa.

bo xay dung co ban hoan thanh cac chi tieu nhiem vu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành Xây dựng trong xây dựng phát triển đất nước.

Thủ tướng nhắc lại lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiến triển, uy tín như ngày hôm nay”.

“Ai làm điều đó? Ai làm đô thị? Ai làm xây dựng nông thôn kiểu mẫu? Ai làm đường xá?... Cả đất nước là một công trường trong 05 năm qua. Có thể nói, đó là một thành tích lớn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Xây dựng cả nước?”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá, ngành Xây dựng đã có bước phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực, từ khâu thiết kế đến thi công, xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển với tốc độ nhanh, theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu cả về chất lượng, số lượng, chủng loại cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Doanh nghiệp xây dựng phát triển cả về số lượng và chất lượng, làm chủ được nhiều công nghệ tiên tiến, đóng góp cho nhiều loại hình công trình khác nhau, từ công trình ngầm dưới lòng đất cho tới những tòa nhà cao tầng, thi công xây dựng với các loại vật liệu, máy móc hiện đại.

Cụ thể, ngành Xây dựng đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nước sạch đô thị và nông thôn đều có mức tăng trưởng vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành 8,5-8,7%, vượt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng cũng cho biết, theo đánh giá của một tổ chức phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới có trụ sở tại Anh Quốc, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Việt Nam vẫn thuộc nhóm quốc gia có ngành Xây dựng phát triển mạnh nhất khu vực châu Á…

Theo Thủ tướng, ngành Xây dựng cần nhìn nhận thẳng thắn một một số vấn đề lớn như: Phát triển ngành Xây dựng chưa tương xứng với tiềm năng, đơn cử như phát triển nhà ở tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chưa đạt mục tiêu đề ra đối với phân khúc nhà ở cho người lao động, công nhân. Chất lượng một số đồ án quy hoạch thấp, điều chỉnh quy hoạch ở một số địa phương còn bất cập, phá vỡ quy hoạch ban đầu, dồn quá nhiều nhà cao tầng vào khu vực trung tâm làm tắc nghẽn giao thông, hệ thống đô thị phát triển nhanh số lượng nhưng chất lượng thấp, chưa có sự liên kết giữa các đô thị. Quản lý đầu tư bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở cho người nghèo, cho công nhân chưa làm được do thiếu nguồn lực về đất đai, nguồn vốn cơ chế. Quản lý trật tự xây dựng trong nội đô chưa hiệu quả, chưa có quy chế, quy định trong xây dựng, sửa chữa nhà cửa…

Thủ tướng chỉ đạo ngành Xây dựng cần chủ động xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực ngành Xây dựng có khả năng cạnh tranh, mở rộng hoạt động ra nước ngoài; Xây dựng chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, giải quyết vấn đề nhà ở đô thị cho người lao động; Triển khai đô thị thông minh; Phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên, thay thế cát xây dựng; Xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện; Phát triển kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, có bản sắc; Đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nhân tài ngành Xây dựng, có chất lượng; Chống tham nhũng và tiêu cực…

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác then chốt, xuyên suốt để tạo đột phá cho ngành Xây dựng phát triển là công tác thể chế. Xây dựng thể chế để ngành Xây dựng vươn lên phát triển bền vững, phát triển đúng hướng, mạnh mẽ, hướng đến xuất khẩu xây dựng.

bo xay dung co ban hoan thanh cac chi tieu nhiem vu
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cam kết sẽ quyết tâm cao nhất, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tiếp thu ý kiến chỉ đạo toàn diện, sự đánh giá, biểu dương, cổ vũ và quan tâm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngành Xây dựng cam kết sẽ quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025.

bo xay dung co ban hoan thanh cac chi tieu nhiem vu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc ấn phẩm báo xuân Xây dựng tại Hội nghị.

Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 90%. Từ năm 2018, tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh ở thành thị là 99,5%, nông thôn là 90,8%; Quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn đều 100%. Quy hoạch phân khu 78% và quy hoạch chi tiết khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng đô thị.

Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại đô thị đạt khoảng 91%. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch ước 18%; Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc 24m2 sàn/người, trong đó phát triển nhà ở xã hội 5,21 triệum2.

Các loại sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu đáp ứng nhu cầu trong nước và một phần dành cho xuất khẩu. Tổng sản lượng xi măng đến năm 2020 ước 101,74 triệu tấn, gạch ốp lát 575 triệu m2, sứ vệ sinh 19 triệu sản phẩm, kính xây dựng 230 triệu m2, gạch xây nung, gạch không nung 30 tỷ viên, đáp ứng nhu cầu trong nước.

Bộ Xây dựng đã rà soát, hoàn thành lập Danh mục hệ thống quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo hướng tinh gọn, đồng bộ với 11 quy chuẩn về: Quy hoạch xây dựng; Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; Phân cấp công trình xây dựng; Nhà ở và công trình công cộng; Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; An toàn cháy cho nhà và công trình; Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; An toàn trong thi công xây dựng; Công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai; Công trình công nghiệp; Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng; Công trình thủy lợi, thủy điện và công trình phòng chống thiên tai. Theo kế hoạch, các quy chuẩn sẽ được ban hành từ năm 2019 đến năm 2022.

Thanh Nga

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load