Thứ năm 27/01/2022 23:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP

11:45 | 23/01/2021

(Xây dựng) - Ngày 19/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 63/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

bo xay dung ban hanh chuong trinh hanh dong thuc hien nghi quyet so 01nq cp va nghi quyet so 02nq cp
Năm 2021, ngành Xây dựng phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao.

Trong kế hoạch, Bộ Xây dựng đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP. Theo đó, Bộ phối hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công phục vụ tổ chức Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội; chuẩn bị, ban hành và triển khai ngay các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Phối hợp thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Xây dựng; góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn;

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Xây dựng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch; phát huy vai trò các đô thị lớn; góp phần đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới;

Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; Góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế;

Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; tăng cường phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai;

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng hệ thống hành chính nhà nưóc kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông…

Để thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Bộ Xây dựng đề ra 03 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, gồm: Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020; Khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính…

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ngành Xây dựng đạt 7%. Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống. Cấp nước tập trung đạt trên 90%.

Diện tích nhà ở bình quân cả nước đạt 25 triệu m2 sàn/ người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 40,5 - 41,5%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ lên Cổng dịch cụ công quốc gia tăng thêm so với năm 2020 là 20%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng, số giao dịch thanh toán của dịch vụ công là 25%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng đạt 50%.

Linh Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load