Thứ năm 18/08/2022 21:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ GTVT nói về điều kiện vận hành của đường sắt Cát Linh - Hà Đông

16:35 | 16/07/2021

Bộ GTVT cho biết, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành đáp ứng được các tiêu chuẩn, thiết kế, quản lý chất lượng và đủ điều kiện an toàn cho vận tải hành khách.

Theo tìm hiểu, ngày 7/7, UBND thành phố Hà Nội có văn bản gửi Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng liên, quan đến dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông.

Liên quan đến 9/16 phát hiện của Tư vấn Pháp ACT liên quan đến việc quản lý vận hành, bố trí nhân sự trong giai đoạn vận hành, khai thác, UBND TP.Hà Nội đồng thuận với các giải pháp khắc phục.

Trước đó, ngày 7/6, Bộ GTVT cũng có báo cáo gửi Hội đồng Kiểm tra nhà nước về việc đưa dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào vận hành khai thác. Báo cáo cho biết, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành tuân thủ theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, vận hành thử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Dự án.

Một số vấn đề còn tồn tại về chất lượng nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và đảm bảo đủ điều kiện khai thác an toàn đã được Ban Quản lý dự án đường sắt xác nhận trong biên bản và kèm theo các giải pháp khắc phục trong thời gian bảo hành công trình.

bo gtvt noi ve dieu kien van hanh cua duong sat cat linh ha dong
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông đủ điều kiện an toàn vận tải hành khách

Bộ GTVT nói rõ, công trình đã hoàn thành và nghiệm thu đảm bảo đúng quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế được duyệt, nội dung hợp đồng dự án, đảm bảo theo đúng công năng thiết kế và đáp ứng các chỉ tiêu vận hành theo tiêu chuẩn dự án, toàn bộ kết quả thực hiện, nghiệm thu đã được báo cáo Hội đồng kiểm tra nhà nước theo quy định.

Về kết quả đánh giá an toàn hệ thống, Bộ GTVT cho biết, nguyên lý và quy trình chứng nhận an toàn dựa trên rủi ro theo vòng đời; đánh giá an toàn hệ thống của Tư vấn ACT.  Bộ GTVT chấp thuận trên cơ sở tiêu chuẩn phù hợp với thực tế dự án cũng như tương đồng với các dự án tại Trung Quốc thực hiện trước năm 2020.

Về việc hoàn thành đầu tư xây dựng bàn giao dự án đưa vào khai thác, Bộ GTVT cho rằng thực tế đã hoàn thành, đủ điều kiện bàn giao cho đơn vị vận hành đưa vào khai thác.

Sau khi bàn giao, đơn vị quản lý vận hành có thể tham khảo cách làm của Trung Quốc cho thời gian khai thác lần đầu với sự hỗ trợ của Tư vấn vận hành hiện có, để tối ưu hoạt động vận hành khai thác, nhanh chóng hoàn thiện độ thành thục của nhân sự cũng như bộ máy của đơn vị khai thác…

Với các nội dung báo cáo làm rõ trên, Bộ GTVT cho biết, dự án được xác định đã hoàn thành đáp ứng được các tiêu chuẩn, thiết kế, quy định quản lý chất lượng hiện hành.

Dự án đã được đánh giá, cấp Chứng nhận an toàn hệ thống của Tư vấn ACT; đã đủ điều kiện an toàn cho vận tải hành khách theo xác nhận của Tư vấn Ricardo; đã đáp ứng được các yêu cầu theo quy định hiện hành về an toàn PCCC, môi trường, đăng kiểm phương tiện, huấn luyện đào tạo.

Toàn bộ dự án đã được nghiệm thu tổng thể hoàn thành và báo cáo Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu của chủ đầu tư. Bản chất công tác khai thác thử theo tiêu chuẩn của Trung Quốc cũng đã được làm rõ là hoạt động khai thác vận tải hành khách lần đầu của đơn vị quản lý vận hành theo quy định mới nhất của Trung Quốc.

Vì vậy, Bộ GTVT kiến nghị Hội đồng Kiêm tra nhà nước  xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư đối với dự án làm cơ sở tiến hành bàn giao công trình đưa vào vận hành khai thác.

Đề xuất trong 1-2 năm điều chỉnh Quy trình vận hành

Theo văn bản gửi Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, với phê duyệt Quy trình vận hành, khai thác gồm 166 quy trình, UBND thành phố Hà Nội cho biết đây là Quy trình đã được Bộ GTVT và thành phố thống nhất.

Theo đó, quy trình vận hành khai thác dự án thuộc thẩm quyền của UBND TP.Hà Nội phê duyệt. Tuy nhiên, UBND thành phố Hà Nội nêu rõ, đây là dự án thí điểm do Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư được thực hiện công nghệ mới theo tiêu chuẩn Trung Quốc, lần đầu tiên được đưa vào vận hành khai thác, chưa được đánh giá một cách toàn diện, liên quan nhiều lĩnh vực, các đơn vị thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt chưa nhiều kinh nghiệm.

UBND thành phố Hà Nội là đơn vị sử dụng, khai thác, vận hành (giao cho Công ty Metro Hà Nội), trên cơ sở quy trình vận hành khai thác do Tổng thầu EPC lập, Bộ GTVT có văn bản thống nhất chấp thuận 166 quy trình vận hành khai thác và tiếp tục giao Ban Quản lý dự án đường sắt, Tổng thầu EPC, Metro Hà Nội, Tư vấn vận hành Metro Bắc Kinh thực hiện, theo dõi, cập nhật, đề xuất điều chỉnh bổ sung trong thời gian 1 - 2 năm (thời gian bảo hành), sau đó Bộ GTVT và UBND thành phố Hà Nội phối hợp xem xét, phê duyệt.

Theo Vũ Điệp/Vietnamnet.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load