Thứ tư 07/06/2023 00:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Liêu (Quảng Ninh): Trăm năm danh hương điền địa

10:16 | 24/12/2019

(Xây dựng) - Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (26/12/1919 - 26/12/2019) và 70 năm giải phóng huyện (25/12/1950 – 25/12/2020), đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng địa phương với thành tích tiêu biểu trong chặng đường mới phát triển.

binh lieu quang ninh tram nam danh huong dien dia
Huyện Bình Liêu đã vinh dự được nhận Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, Chủ tịch nước.

Lễ kết hợp với hội, tôn vinh, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa các dân tộc ở địa phương, đồng thời quảng bá thương hiệu sản phẩm, phát triển kinh tế hàng hóa, xóa những hủ tục lạc hậu tự sản tự tiêu, thói quen cũ của người thiểu số vùng rẻo cao miền núi. Buổi lễ diễn ra trọng thể, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục truyền thống tốt. Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các ngành, các huyện thị bạn và nguyên lãnh đạo địa phương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân vui mừng đến dự.

binh lieu quang ninh tram nam danh huong dien dia
Bình Liêu vùng cao biên giới có nhiều lễ hội văn hóa.

Bình Liêu xưa thuộc các bộ lạc, tri châu của người thiểu số vùng Đông Bắc Bộ. Dân cư thưa thớt, sinh sống du cư nương rẫy, săn bắn hoang thú. Thời phong kiến nhà Nguyễn, thực dân Pháp đô hộ xứ thành lập tri châu sơn khu Bình Liêu (dạng tri huyện ở miền xuôi, văn tự chép vào ngày 26/12/1919) để dễ cai trị. Từ năm ấy, Bình Liêu có danh trên bản đồ hành chính Việt Nam, cương vực điền địa, khe bản có hương ước. Ngày 26/12/1950, sau chiến thắng chiến dịch biên giới (đường số 4), Bình Liêu được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, đã thành lập Ủy ban hành chính kháng chiến, vận động nhân dân định canh định cư, phát triển sản xuất, chi viện sức người sức của cho chiến dịch đường 18, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi (ngày 7/5/1954) và giải phóng khu mỏ Quảng Ninh (ngày 25/4/1955).

binh lieu quang ninh tram nam danh huong dien dia
Một góc thị trấn Bình Liêu.

Trải qua 100 năm thành lập, nhất là 70 năm cách mạng giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu đã từng bước vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, diện mạo nông thôn miền núi huyện Bình Liêu có nhiều đổi mới; đời sống người dân chuyển biến tích cực, đặc biệt đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những thay đổi rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt; nhiều điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới đã vinh dự được nhận Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, Chủ tịch nước. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các hoạt động đối ngoại được tăng cường.

binh lieu quang ninh tram nam danh huong dien dia
Đập tràn con đường biên mậu cửa khẩu Hoành Mô, Bình Liêu, Việt Nam - Động Trung, Trung Quốc nay là một cây cầu kiên cố, mỹ quan.

Huyện Bình Liêu là địa phương có vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng - an ninh, luôn đóng vai trò quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ bảo vệ chủ quyền biên giới của tỉnh Quảng Ninh và của đất nước. Huyện Bình Liêu hướng công tác trọng tâm xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Trong đó, đặc biệt nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

binh lieu quang ninh tram nam danh huong dien dia
100% hộ dân vùng cao của Bình Liêu đã được sử dụng điện lưới.

Huyện Bình Liêu hoạch định mục tiêu phát triển với hành trang: Sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là việc thu hút đầu tư, khai thác các thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn. Tạo sự đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, dịch vụ thương mại biên mậu, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

binh lieu quang ninh tram nam danh huong dien dia
Phiên chợ vùng cao Đồng Văn, Bình Liêu.

Bình Liêu có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số... kho báu lớn phát triển kinh tế du lịch. Huyện đã từng bước nâng dần tỷ trọng nguồn thu từ dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế nhanh, cân đối, hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường. Địa phương còn có vị trí tiền tiêu, xác định gắn kinh tế với quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng dân tộc rẻo cao biên giới.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load