Chủ nhật 19/09/2021 11:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Dương tỷ lệ đô thị hóa gần 80%

15:59 | 22/10/2018

(Xây dựng) – Báo cáo tại Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng), sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương cho biết, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh giai đoạn 2016 – 2018 là 79,95%; Thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 94,8%; Khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường đạt 100%; GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 130,2 triệu đồng; Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,8 tỷ USD…


Bình Dương là tỉnh có tỷ lệ đô thị hóa khá cao so với cả nước.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, kinh tế của Bình Dương tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp xây dựng - dịch vụ - nông lâm nghiệp và thủy sản - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, tương ứng năm 2018 ước đạt 63,81% - 24,41% - 3,49% - 8,29%.

Đô thị phát triển nhanh gắn với Đề án xây dựng thành phố thông minh được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả tốt, đặc biệt Bình Dương đã chính thức được công nhận là thành viên của Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới (WTA).

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X đã đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và có giải pháp như: Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định và bền vững, tỷ trọng ngành Dịch vụ trong cơ cấu kinh tế còn thấp so với mục tiêu. Nhiều công trình, dự án đầu tư công chậm, tình trạng quá tải đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở...

Ông Trần Văn Nam – Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết: Bình Dương tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, logistics, các dịch vụ hỗ trợ phát triển khu công nghiệp, khu đô thị; Khuyến khích đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, trồng trọt, chăn nuôi theo hướng trang trại, tập trung.

Huy động các nguồn lực nâng cấp, chỉnh trang đô thị gắn với triển khai hiệu quả Đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Phấn đấu xây dựng Bình Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2020, với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân, tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp.

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load