Thứ tư 17/07/2024 23:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Báo Xây dựng công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý III năm 2023

10:18 | 05/10/2023

(Xây dựng) - Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chỉ tiêu thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định 1443/QĐ-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1); Căn cứ Quyết định 395/QĐ-BXD ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 3), Báo Xây dựng công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý III năm 2023.

Báo Xây dựng công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý III năm 2023
Báo Xây dựng công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý III năm 2023
Báo Xây dựng công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý III năm 2023
Báo Xây dựng công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý III năm 2023
Báo Xây dựng công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý III năm 2023

Chi tiết xem tại đây.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load