Thứ hai 13/07/2020 16:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ban hành 13 văn bản QPPL trong tháng 6/2017

20:49 | 10/07/2017

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp trong tháng 6/2017, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 7 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


Ảnh minh họa

Theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.417.000 đồng.

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nghị định được ban hành nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; phù hợp với Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2006; tạo cơ sở pháp lý trong việc ưu tiên áp dụng đối với trường hợp các Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước và các Nghị định khác của Chính phủ có liên quan quy định về cùng một vấn đề. 

Theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, từ ngày 01/7/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2017 đối với 8 đối tượng.

Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, trong đó quy định: Điều kiện, hồ sơ đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô; cơ quan, thẩm quyền và trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đối với chương trình, dự án tài chính vi mô; thay đổi các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký; triển khai thực hiện và cơ cấu tổ chức của chương trình, dự án tài chính vi mô; quy định nội bộ; địa bàn, thời hạn, nội dung hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô; chế độ tài chính, hạch toán, kế toán và báo cáo; trường hợp và thời hạn thực hiện chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô; quản lý nhà nước về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô;...

Theo Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng.

Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, cụ thể: Nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân; phương pháp lập giá bán điện bình quân hàng năm; cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân hàng năm; cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân trong năm; kiểm tra, giám sát; trách nhiệm của các cơ quan liên quan...

Theo Chí Kiên/Chinhphu.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load