Thứ tư 05/10/2022 18:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đảm bảo chất lượng giám định, định giá tài sản các vụ việc tham nhũng

14:42 | 18/08/2022

(Xây dựng) – Ngày 17/8, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng.

ban can su dang bo xay dung dam bao chat luong giam dinh dinh gia tai san cac vu viec tham nhung
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Đoàn kiểm tra.

Đảm bảo chất lượng công tác giám định, định giá tài sản

Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra gồm: Đại diện các cơ quan thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước.

Theo dự thảo Báo cáo, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và pháp luật về giám định tư pháp; chỉ đạo rà soát, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá để hoàn thiện hành lang pháp lý, hành lang kỹ thuật phục vụ cho công tác giám định tư pháp xây dựng và định giá tài sản.

Đối với các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo được trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản trong thời gian qua, hầu hết các vụ án, vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, Ban, ngành và thường xảy ra từ lâu, thậm chí thay đổi, không còn nguyên trạng...

Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, phân công, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tích cực thực hiện công tác giám định, định giá tài sản và bàn giao kết luận giám định, định giá tài sản, đảm bảo chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu xử lý các vụ án, vụ việc trong tố tụng hình sự, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo các tổ chức, cá nhân trực thuộc tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, làm rõ các nội dung giám định, cung cấp bổ sung hồ sơ tài liệu phục vụ giám định, định giá tài sản... góp phần thúc đẩy tiến độ, chất lượng công tác giám định, định giá tài sản các vụ án, vụ việc được giao.

Trong kỳ kiểm tra, Bộ Xây dựng đã tiếp nhận 50 quyết định trưng cầu giám định và 16 yêu cầu định giá tài sản, bao gồm 45 quyết định trưng cầu giám định lần đầu; 3 quyết định trưng cầu giám định bổ sung; 15 yêu cầu định giá tài sản lần đầu và 1 yêu cầu định giá lại tài sản. Đáng chú ý, 15 yêu cầu định giá tài sản lần đầu đều thuộc trường hợp của Hội đồng định giá cấp Bộ. Hiện nay, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã ban hành kết luận cho 10 yêu cầu định giá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng còn chậm. Ban Cán sự chưa có Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giám định, định giá tài sản trong lĩnh vực xây dựng. Một số khó khăn, vướng mắc tồn tại trong một thời gian dài nhưng chưa được nghiên cứu, đề xuất khắc phục...

Thay mặt Đoàn kiểm tra số 3, Phó trưởng Đoàn Nguyễn Trí Tuệ đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng trong công tác triển khai nội dung về giám định, định giá tài sản, cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

ban can su dang bo xay dung dam bao chat luong giam dinh dinh gia tai san cac vu viec tham nhung
Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám định, định giá tài sản

Trong thời gian tới, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 3 Nguyễn Trí Tuệ đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; tăng cường ban hành, phối hợp ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng cũng phải nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác giám định, định giá tài sản thuộc ngành Xây dựng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác giám định, định giá tài sản đối với quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế; quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giám định, định giá tài sản; có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đặc biệt, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng cần chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản còn chậm, nhất là đối với việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực; Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân từ chối, né tránh thực hiện giám định, định giá tài sản mà không có lý do chính đáng hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong công tác giám định, định giá tài sản.

ban can su dang bo xay dung dam bao chat luong giam dinh dinh gia tai san cac vu viec tham nhung
Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng cũng phải quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho các giám định viên và người định giá tài sản trong lĩnh vực xây dựng, đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ cho công tác này.

Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng cần chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán, các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo; tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kiến nghị để báo cáo Ban Chỉ đạo.

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và kết luận của Đoàn kiểm tra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, từ đó đẩy mạnh, tạo ra sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Xây dựng nói riêng và ngành Xây dựng nói chung.

Dịch Phong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load