Thứ sáu 02/06/2023 04:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Long: Khu công nghiệp Bình Minh nhiều sai phạm thực hiện quy hoạch sử dụng đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp

Bài 2: Cơ quan nào chịu trách nhiệm và sẽ xử lý sai phạm như thế nào?

11:01 | 22/03/2023

(Xây dựng) – Như Báo điện tử Xây dựng đã thông tin trong bài “Vĩnh Long: Khu công nghiệp Bình Minh nhiều sai phạm thực hiện quy hoạch sử dụng đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp”, Khu công nghiệp Bình Minh đã lấy đất quy hoạch kho, bãi, phòng cháy chữa cháy cho nhà đầu tư thuê xây dựng xí nghiệp công nghiệp. Thậm chí lấy cả đất đang thế chấp ngân hàng cho nhà đầu tư thuê đất xây dựng nhà máy. Như vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm vi phạm này và Thanh tra kiến nghị xử lý những sai phạm này như thế nào?

Bài 2: Cơ quan nào chịu trách nhiệm và sẽ xử lý sai phạm như thế nào?
Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Vĩnh Long- Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long.

Ai chịu trách nhiệm sai phạm?

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, ngày 16/3/2017, Sở Xây dựng có Tờ trình số 316/TTr-SXD trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 về việc ban hành quy định quản lý xây dựng theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tại đoạn thứ 4 khoản 1 Điều 3 của quy định kèm theo có hướng dẫn: “Cụm công nghiệp có ký hiệu I (từ lô I.6 - I.11) và J (từ lô J1 - J2) là khu vực bố trí với các loại hình công nghiệp như: Chế biến thức ăn, chế biến hải sản hoặc loại hình cho thuê kho bãi xuất nhập container. Riêng phần chế biến thủy hải sản được bố trí phía gần cảng. Một phần làm nhà kho, chứa nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp và trung chuyển hàng hóa phục vụ Khu công nghiệp và cảng. Cụm công nghiệp này có diện tích 13,36ha chiếm 9,91% tổng diện tích đất công nghiệp và chiếm 14,38% đất xây dựng các xí nghiệp công nghiêp”. Việc quy định chi tiết này chưa sát hợp với Quyết định số1433/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Bình Minh ký hiệu là khu vực quy hoạch là đất kho bãi + bãi container, trách nhiệm này thuộc về Sở Xây dựng.

Trên cơ sở quy định về quản lý xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 05/4/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long và Ban quản lý các khu công nghiệp có quyền nghĩ và thực hiện theo hướng có lợi cho công ty, đơn vị mình là cho 03 công ty thuê lại đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng để thực hiện dự án trên phần đất được quy hoạch là kho, bãi, đất công trình đầu mối kỹ thuật.

Đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long: Năm 2013, phần diện tích đất tại Lô I, Lô J tại Khu công nghiệp Bình Minh đã được chủ đầu tư (Công ty Cổ phần tư vấn thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long) cho thuê để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình kho bãi phục vụ cảng Bình Minh. Dự án này còn mang tính khả thi và hiệu quả không cao nên chủ đầu tư không tiếp tục thực hiện, do đó Ban Quản lý các khu công nghiệp có Thông báo số 76/TB-BQL ngày 22/3/2019, về việc chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư xây dựng công trình kho bãi phục vụ cảng Bình Minh tại địa chỉ tại lô J, F5 và một phần lô I Khu công nghiệp Bình Minh của Công ty Cổ phần cảng Bình Minh. Đúng ra Công ty Cổ phần tư vấn thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long và Ban quản lý các khu công nghiệp phải có trách nhiệm yêu cầu Công ty Cổ phần cảng Bình Minh giải chấp, giao nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp thửa số 75, TBĐ số 64 diện tích 49.968,7m2 - một phần Lô J (1, 2) (hiện nay vẫn do Công ty Cổ phần cảng Bình Minh đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Mặc dù hiện nay Ban quản lý các khu công nghiệp đã có động thái mời các bên đến để bàn biện pháp xử lý giải quyết nội dung có liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Nhưng cần phải xem xét trách nhiệm của Ban quản lý các khu công nghiệp và Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long đối với sai sót và vi phạm này.

Đối với Ban quản lý các khu công nghiệp: Việc Công ty Cổ phần tư vấn thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long cho thuê lại đất thực hiện 03 dự án tại lô I, Lô J để xây dựng xí nghiệp công nghiệp. Trong đó có 02 dự án đúng loại hình công nghiệp theo quy định, còn lại 01 dự án của Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam với ngành nghề là sản xuất bộ dây điện dùng cho ôtô. Dự án này đã được Ban quản lý dự án các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép xây dựng là chưa đảm bảo đúng loại hình công nghiệp quy định quản lý theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh. Trách nhiệm này thuộc về Ban quản lý dự án các khu công nghiệp do thiếu kiểm tra, giám sát và chấp hành quy định quản lý theo điều chỉnh quy hoạch được UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, còn lỏng lẻo trong công tác theo dõi, quản lý, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần cảng Bình Minh ngay từ đầu trước khi giao đất, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 03 nhà đầu tư mới trên phần đất Công ty Cổ phần cảng Bình Minh vẫn còn đứng tên chủ sử dụng, lảm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai nói riêng và phát sinh kiện tụng, tranh chấp quyền sử dụng đất sau này của 03 doanh nghiệp mới, ảnh hưởng môi trường đầu tư của tỉnh.

Bài 2: Cơ quan nào chịu trách nhiệm và sẽ xử lý sai phạm như thế nào?
Một góc khu Quy hoạch sử dụng đất (tỷ lệ 1/2000) đối với khu đất kho bãi và đất công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy) tại Khu công nghiệp Bình Minh.

Xử lý sai phạm như thế nào?

Qua Kết quả kiểm tra thực hiện quy hoạch sử dụng đất (tỷ lệ 1/2000) đối với khu đất kho bãi và đất công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy) tại Khu công nghiệp Bình Minh đã có nhiều vi phạm, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo:

Đối với Sở Xây dựng: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 kèm theo quy định về quản lý xây dựng khu đất kho bãi + bãi container trong Khu công nghiệp Bình Minh không đúng theo quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Bình Minh tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh.

Đối với Ban quản lý các khu công nghiệp: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong việc cấp Giấy chúng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng không đúng loại hình công nghiệp quy định quản lý theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh.

Có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long và Công ty Cổ phần cảng Bình Minh tuân thủ thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc cho thuê lại đất đặc biệt là việc thu hồi Giấy chứng nhận đã thế chấp để giao trả và thực hiện thủ tục cấp quyền sử dụng cho 03 công ty đã thuê lại đất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại…ảnh hưởng môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh nói chung và Khu công nghiệp Bình Minh nói riêng.

Đối với Công ty Cổ phần tư vấn thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mêkông Vĩnh Long: Do 02/03 doanh nghiệp đã xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động nên giữ nguyên hiện trạng. Riêng đối với phần diện tích diện tích 1,66ha - Lô I10 (hiện còn trống chưa bố trí sử dụng) được quy hoạch là kho bãi và phần diện tích 0,44ha (Lô 2) – đất quy hoạch là công trình đầu mối kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy) phải giữ nguyên hiện trạng không được bố trí cho doanh nghiệp vào khu vực này, trừ trường hợp đã xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết cục bộ và được cấp thẩm quyền chấp thuận.

Đối với 01/03 doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện dự án, cần kiểm tra, theo dõi yêu cầu phải thực hiện đúng loại hình công nghiệp theo quy định. Nếu hết hạn theo quy định mà doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án cần kiên quyết thu hồi lại để sử dụng vào mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
 • Ngang nhiên xây dựng biệt phủ sân vườn “khủng” trái phép trên đất nông nghiệp

  Cơ quan chức năng huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre phát hiện vợ chồng ông Trương Văn Thắng (ngụ thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú) xây dựng “chui” công trình biệt phủ sân vườn “khủng” rộng hàng ngàn m2 trên đất nông nghiệp nhưng không xử lý dứt điểm mà có dấu hiệu làm ngơ cho sai phạm tiếp diễn. Hiện công trình xây dựng trái phép này trong giai đoạn hoàn thành.

 • Đồng Xoài (Bình Phước): Người dân bị “tra tấn” bởi những “lô cốt yến” giữa khu dân cư

  (Xây dựng) - Tiếng chíp chíp liên tục phát ra từ những chiếc loa đặc chủng được gắn trên những căn nhà xây cất kiên cố để nuôi yến, sừng sững giữa khu dân cư mà người dân ở thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) gọi là “lô cốt yến”. Người dân sống xung quanh như bị “tra tấn” mỗi ngày, bởi âm thanh này cứ lặp đi lặp lại gây khó chịu cho cuộc sống thường ngày của họ.

 • Cần cẩn trọng trước khi “xuống tiền” mua thẻ dịch vụ du lịch của Crystal Bay

  (Xây dựng) – Chỉ cần tìm cụm từ “thẻ du lịch Crystal Bay” trên thanh công cụ tìm kiếm, người dùng không khó gì để thấy hơn 200.000 kết quả chỉ sau 0,2 giây. Hàng loạt những lời “có cánh” về kỳ nghỉ dưỡng trong mơ của Crystal Bay của tư vấn viên khiến không ít khách hàng “xuôi tai” và quyết định bỏ ra từ vài chục đến cả trăm triệu đồng để sử dụng dịch vụ này. Tuy nhiên, khách hàng cần cẩn trọng, tìm hiểu và đọc kỹ hợp đồng, điều khoản trước khi “xuống tiền” mua Crystal Bay card để tránh lâm vào tình trạng “dở khóc dở cười” như một vài khách hàng đã gặp phải.

 • Nam Từ Liêm (Hà Nội): Thu hồi đất làm vườn hoa tại phố Nguyễn Hoàng có phù hợp quy định pháp luật?

  (Xây dựng) – Người dân sinh sống tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2 bày tỏ nhiều băn khoăn khi chính quyền thu hồi đất thực hiện dự án công viên, vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng (gọi tắt là dự án công viên) tại khu đất nông nghiệp xen kẹt giáp đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2. Người dân cho rằng, dự án này không đáp ứng diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật. Vấn đề này cần được UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét kiến nghị của người dân.

 • UBND tỉnh Quảng Ninh cần làm rõ việc cho mượn và thuê tài sản công tại huyện Đầm Hà

  Khu vui chơi thanh thiếu niên, Trường THPT huyện Đầm Hà cũ là tài sản công được cho thuê và mượn có dấu hiệu sai mục đích, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước.

 • Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Cần sớm làm rõ và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng phòng hộ

  (Xây dựng) – Mới đây, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xóm Khe Cạn, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên), nhiều cây gỗ rừng tự nhiên có đường kính lớn bị các đối tượng ngang nhiên khai thác, chặt phá trước sự bức xúc của nhân dân, nhất là khi các cơ quan chức năng địa phương chưa kịp thời ngăn chặn, xử lý do chậm phát hiện.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load