Thứ năm 02/04/2020 22:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
  • HIỂU ĐÚNG về yêu cầu cách ly xã hội
    Cách ly xã hội không phải là ngăn cấm giao thông, “ngăn sông cấm chợ”, chưa phải phong toả xã hội; chúng ta vẫn phải duy trì sản xuất, lưu thông hàng hoá an toàn.
Đối tác