Thứ ba 12/11/2019 11:04 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Ý kiến về việc thỏa thuận đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030

16:34 | 03/02/2019

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3694/UBND-NN&TNMT ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc lấy ý kiến thỏa thuận đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 (Đồ án quy hoạch).


Ảnh minh họa. (Nguồn: Giadinhvaphapluat.vn)

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Về sự cần thiết lập quy hoạch: Bổ sung các yêu cầu nhằm cụ thể hóa nội dung Định hướng phát triển cấp nước trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát tiêu chuẩn cấp nước phù hợp Quy chuẩn QCXDVN 01: 2008/BXD, Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp, nhu cầu thực tế và khả năng nguồn nước (đối với đô thị loại II 180 lít/người/ngày là cao và đối với khu vực nông thôn 100 lít/người/ngày là thấp), bổ sung vào mục 6.1.

Về chất lượng nước: Cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1: 2018/BYT tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 thay thế QCVN – 01: 2009 và QCVN – 02: 2009.

Về lựa chọn nguồn nước: Làm rõ hơn về đánh giá chất lượng, trữ lượng các nguồn nước dự báo sử dụng làm nguồn cung cấp nước (nguồn nước sông Hồng, sông Đáy, nước ngầm và các sông suối nhỏ lẻ), đánh giá các tác động đến nguồn nước do phát triển đô thị, kinh tế - xã hội và ảnh hưởng biến đổi khí hậu; xem xét lựa chọn nguồn nước sông Hồng là nguồn cấp nước chính. Cập nhật quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nguồn nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Rà soát, bổ sung quy mô công suất nhà máy nước sông Hồng theo lộ trình phù hợp với nhu cầu, phạm vi cấp nước thực tế hướng tới sử dụng nguồn nước sông Hồng là nguồn cấp nước chính.

Rà soát kích thước, số lượng và tính toán thủy lực các tuyến ống truyền tải nước sạch chính kết nối các đô thị, các huyện với các nhà máy nước quy mô vùng tỉnh, bảo đảm an toàn cấp nước khi có rủi ro về nguồn nước hay đường ống cấp nước.

Về công nghệ xử lý được đề xuất: Bổ sung trạm khử trùng vào sơ đồ công nghệ (trang 76) và hồ chứa dự phòng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bổ sung yêu cầu triển khai thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn theo quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 và Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025.

Đề nghị UBND tỉnh Hà Nam kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP (Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, xác định ranh giới vùng phục vụ cấp nước, kế hoạch phát triển cấp nước hàng năm và dài hạn, lộ trình cải thiện điều kiện dịch vụ...) làm căn cứ lựa chọn đơn vị cấp nước đảm bảo điều kiện chất lượng dịch vụ.

Các nội dung của quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam, đề nghị cập nhật vào nội dung quy hoạch tỉnh khi được tổ chức lập theo quy định của Luật Quy hoạch.

Huyền Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load