Thứ năm 14/11/2019 18:03 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Xử lý sau thanh tra tại Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh

18:20 | 24/04/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ việc xử lý sau thanh tra tại Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh về khoản tiền 3,134 tỷ đồng chưa thu hồi nêu tại Điểm 5, Mục I, Văn bản số 1333/BC-TTCP ngày 16/8/2018 của Thanh tra Chính phủ.


Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. (Nguồn: vnuhcm.edu.vn)

Cụ thể, dự án QG-HCM-06A được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015. Việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 1.1, Mục 1, Quyết định số 957/QĐ-BXD, thì định mức chi phí quản lý dự án công bố tại Quyết định này bao gồm các chi phí cần thiết để hoàn thành công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng định mức chi phí để xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án theo công bố không phù hợp (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí.   

Căn cứ các quy định trên, nếu Dự án QG-HCM-06A bị kéo dài tiến độ được cấp có thẩm quyền cho phép do nguyên nhân khách quan, thì chi phí quản lý dự án được bổ sung bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại phụ lục của Quyết định số 957/QĐ-BXD để xác định chi phí quản lý dự án là phù hợp với quy định của nhà nước.

Huyền Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load