Thứ ba 19/11/2019 17:52 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Xây dựng TP Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình: Đóng góp tích cực của công tác Mặt trận

15:00 | 11/04/2019

(Xây dựng) - Trong những năm qua, tình hình đất nước, của tỉnh Quảng Ninh và TP Cẩm Phả đứng trước những thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ TP đến các phường xã; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, TP đã triển khai đồng bộ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.  Trong kết quả chung đó, có sự tham gia đóng góp tích cực của công tác Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết.

Hiện nay, đội ngũ công chức, công nhân, viên chức, người lao động TP Cẩm Phả có số lượng trên 55 nghìn người (chiếm tỷ lệ 62,7% dân số). Các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thông qua các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các hội đặc thù đã có những đóng góp to lớn, tích cực trong việc xây dựng, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết, giáo dục truyền thống và an sinh xã hội…

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều sáng kiến mới, kinh nghiệm mới và thành quả trong hoạt động của Mặt trận các cấp đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của TP; vị trí, vai trò của MTTQ được khẳng định và nâng cao trong xã hội. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội XXI MTTQ TP, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQVN hằng năm (18/11) được tổ chức sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các khu dân cư, liên khu dân cư; trở thành phương thức hiệu quả để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Trong nhiệm kỳ, MTTQ TP hoàn thành biên soạn và phát hành cuốn “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cẩm Phả, 1930 - 2015”, xây dựng tài liệu tuyên truyền truyền thống MTTQVN đến các tầng lớp nhân dân.

Là địa phương đi đầu trong toàn tỉnh trong việc hợp nhất Ban chỉ đạo phong trào và Ban vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thành Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ 2014, đến năm 2018, có 177/178 khu phố, thôn đạt danh hiệu “Khu phố, thôn văn hóa”; 176/178 khu, thôn có nhà văn hóa, có 50.826/53.738 hộ dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 94,58%; 13/13 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 3/3 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 72 cơ quan, DN, trường học đạt chuẩn “Đơn vị, DN văn hóa”... Hình thành nét đặc trưng văn hóa và con người Cẩm Phả, xây dựng TP kiểu mẫu về nếp sống văn hóa, văn minh “trong việc cưới, việc tang và vệ sinh môi trường”.

Hiệp hội DN Cẩm Phả triển khai vận động “Giới thiệu địa chỉ hỗ trợ” tới DN, đơn vị, đảm nhận hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở, cung cấp con giống, công cụ lao động, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nhà vệ sinh, bể chứa, vận động ra quân làm sạch vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng vườn mẫu với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Với sự vào cuộc quyết tâm của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp, đến cuối năm 2017, 3/3 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thông qua các mô hình “xây dựng tuyến phố văn minh”, “tuyến đường trồng cây có hoa” với trên 100 tuyến đường, “Ngày chủ nhật xanh” hằng tuần;  cơ quan “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, bóc dỡ  biển quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, ra quân làm sạch môi trường biển... đã làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị TP.

Từ năm 2016 đã phối hợp với UBND TP tổ chức Lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đứng ra nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho 5.858 hộ đoàn viên, hội viên nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế với tổng dư nợ tính đến hết năm 2018 là 223.519 tỷ đồng. Trong 5 năm (2014 - 2019), MTTQ đã chủ trì vận động được trên 6,7 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, công tác huy động, quản lý quỹ được đảm bảo theo quy định. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị  thông qua  các hoạt động cụ thể, thiết thực, TP đã đạt mục tiêu giảm hộ nghèo xuống dưới 0,4% theo Nghị quyết của Đảng bộ TP khóa XXII (đầu năm 2019 còn 156 hộ nghèo/53.574 hộ dân, chiếm 0,29%). Trong 5 năm qua, đã phối hợp với chính quyền vận động nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt trên 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn cuối tháng 7/2015, MTTQ đã vận động và tiếp nhận trên 31 tỷ đồng để chia sẻ, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh khó khăn. Phối hợp tổ chức trên 20 hội chợ, giới thiệu hàng Việt, đưa hàng sản xuất trong nước về nông thôn, miền núi. Phối kết hợp với Công an và UBND TP duy trì thực hiện, phát huy hiệu quả của 1.121 tổ nhân dân tự quản ANTT, 80 mô hình phong trào tự quản ANTT ở cơ sở, tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, triển khai hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “xã, phường, thị trấn văn minh”,  phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy - HIV/AIDS...

Bám sát chức năng nhiệm vụ, UBMTTQ các cấp đã phối hợp với Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và chính quyền các cấp tổ chức trên 30 cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH và trên 100 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, với trên 10 nghìn lượt cử tri tham dự, có trên 2 nghìn lượt cử tri phát biểu ý kiến; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH. Phối hợp với chính quyền kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của 263 tổ hòa giải và 1.841 hòa giải viên ở cơ sở, tổ chức hòa giải 1.205 vụ việc, trong đó hòa giải thành công trên 973 vụ việc đạt 80,7%; duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân định kỳ hàng tuần tại cơ quan UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Phối hợp giám sát 27 chuyên đề, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì giám sát 12 chuyên đề, tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên và đời sống của nhân dân. Ngoài ra, UBMTTQ các xã, phường tiến hành giám sát thông qua hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 389 cuộc theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban Thường trực UBMTTQ TP đã phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tham mưu tổ chức 20 hội nghị tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền với Bí thư, trưởng thôn, khu phố; trong đó lãnh đạo TP thường xuyên đối thoại hàng trăm cuộc với nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề về môi trường. UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2024, thực hiện quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử, phối hợp tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỉ lệ cao (99,99%), tỷ lệ phiếu hợp lệ đạt 99,97%. Tham gia hướng dẫn, triển khai tốt việc bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố ở 178 đơn vị (đạt 100%). Phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp, hiệp thương lựa chọn, giới thiệu bầu, kiện toàn 24 Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện, tuyên truyền, triển khai về hội nhập quốc tế, vận động nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Thực hiện nhất thể hóa chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ, là Trưởng khối cơ quan. Hướng dẫn 16/16 đơn vị thành lập bộ phận tham mưu giúp việc chung MTTQ và các đoàn thể cấp xã,  tổ chức hoạt động dần đi vào nền nếp. Tiếp tục triển khai chiều sâu phong trào thi đua “Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác”, hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận, Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, TP nhiệm kỳ 2019 - 2023, thực hiện kiêm nhiệm chức danh ở thôn, khu, các chức danh lãnh đạo UBMTTQ cấp xã theo hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức giao ban để đánh giá, rút kinh nghiệm và bình bầu, suy tôn các đơn vị tiêu biểu, tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Trong nhiệm kỳ tới 2019 - 2024, với những thách thức, thời cơ và yêu cầu mới, công tác Mặt trận TP phát huy mạnh mẽ những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, trên cơ sở các quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQVN, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng, củng cố và phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

5 chương trình trọng tâm

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.

3. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trương Thành Công
Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Cẩm Phả

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load